Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) și-a reluat activitatea la data de 5 mai curent. Pe agenda discuțiilor au fost incluse mai multe chestiuni importante, inclusiv cea legată de necesitatea imperativă de creștere a salariului minim pe țară.

Sindicaliștii au pus accent pe necesitatea reexaminării solicitării anterioare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Confederației Naționale a Patronatului din Moldova privind salariul minim pe țară pentru anul 2023 și insistă ca salariul minim să fie de 5850 de lei începând cu 1 iunie 2023. La rândul lor, reprezentanții patronatului au propus ca salariul minim să constituie 5000 mii de lei, de la 1 ianuarie 2024.

Reprezentanții CNSM au prezentat mai multe argumente în favoarea majorării salariului minim pe țară: situația social-economică nefavorabilă din țară, urmare a nivelului înalt al inflației (de 30,2% realizate în anul 2022) și reducerii valorii reale a salariilor (cu 10,3% pe parcursul perioadei date), precum și reieșind din necesitatea ca salariul minim pe țară să asigure cel puțin necesitățile de bază ale salariaților și să permită realizarea dreptului la o pensie minima pentru limită de vârstă fără a fi necesară compensarea din partea bugetului de stat a diferenței până la pensia minimă.

Totodată, subliniem că în Apelul participanților la mitingul din 1 mai 2023, organizat de CNSM cu prilejul Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii, sindicaliștii au cerut stabilirea salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu pe economie, în conformitate cu prevederile Cartei sociale europene revizuite și Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Precizăm că din 1 ianuarie 2023, salariul minim pe țară a fost majorat până la doar 4000 de lei, deși sindicaliștii au cerut în repetate rânduri ca acesta să fie de cel puțin 5000 mii de lei.

În cadrul ședinței de astăzi, membrii comisiei au examinat și alte chestiuni: oportunități de modificare a mecanismului de asigurare a angajaților Ministerului Afacerilor Interne cu normă de hrană (solicitarea aceasta a venit de la Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”); situația legată de taxa de stat achitată la înregistrarea organizațiilor sindicale și demersurile CNSM în acest sens.

De asemenea, CNSM a pus în discuție chestiunea cu privire la asigurarea realizării dreptului la pensionare anticipată a persoanelor care au activat în condiții deosebite de muncă, precum și a dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă, chestiune abordată anterior de sindicaliști la întrevederi cu conducerea Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

Astfel, CNSM, de comun cu CNAS, au elaborat doua proiecte de legi de modificare și completare a Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii care vizează: includerea în stagiul de cotizare necesar pentru acordarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă și a perioadei activității de rezidențiat; reducerea stagiului de cotizare necesar de realizat în condiții deosebite de muncă până la 15 ani, care va da dreptul la reducerea vârstei de pensionare, precum și excluderea condiționalității ce vizează obținerea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani pentru a beneficia de dreptul de a se pensiona în condiții avantajoase.

Tot azi, partenerii sociali au discutat pe marginea situației financiare a întreprinderilor din domeniul transporturilor și subiectul legat de achiziția de alimente autohtone, de calitate, în școli, grădinițe și instituții medicale.

Amintim că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 5 mai 2023 poate fi accesată aici.