Subiecte legate de salarizarea în sectorul bugetar și cel real, legislația muncii, plata indemnizațiilor, timpul de muncă și odihnă al salariaților, au fost abordate marți, 7 februarie, de peste 50 de lideri și activiști sindicali din raionul Anenii Noi, în cadrul unui seminar organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Obiectivul general al activității a fost de a contribui la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare și apărare a drepturilor și intereselor salariaților. La seminar, în calitate de formatori, au participat Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier principal al Departamentului protecție social-economică al Confederației.

Specialiștii CNSM au adus la cunoștința participanților informații relevante cu privire la modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022, modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice, au oferit răspunsuri la diverse întrebări.

Un subiect aparte, de interes pentru participanții la seminar, s-a referit la situația legată de situația de incertitudine în care se află autoritățile publice locale în legătură cu majorarea salariilor cu 1300 de lei pe segmentul bugetar. Specialiștii CNSM au comunicat despre poziția Confederației cu privire la această chestiune, inclusiv adresarea recentă către Ministerul Finanțelor.

Daria Bostan, reprezentanta CNSM în raion, a subliniat că activitatea a fost una utilă, iar participanții au avut posibilitatea să afle răspunsuri în legătură cu modificările operate la legislația muncii, activitățile desfășurate de CNSM în ultima perioadă în cadrul procesului de consultări și negocieri cu partenerii sociali, obiectivele pentru următoarea perioadă.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Susținerea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial în asumarea rolului lor în mecanismele de consultare colectivă și negocieri”, implementat de CNSM cu suportul Organizației Internaționale Muncii.

Precizăm că astfel de seminare, cu participarea liderilor și activiștilor sindicali, au fost organizate pe parcursul anului 2022 în mai multe raioane ale Republicii Moldova.