314960818_1192375354695197_4595188319311794823_n

Pe data de 10 noiembrie curent, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a zecea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, în cadrul căreia sunt și reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Participanții au discutat despre progresele atinse de către Republica Moldova în implementarea Acordului de Asociere și mersul îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene pentru țara noastră în vederea începerii negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană ca urmare a obținerii statutului de candidat la aderarea la UE. De asemenea, s-a discutat despre progresele și provocările de moment în domeniul combaterii corupției.

La solicitarea partenerilor sociali a fost pus în discuție chestiunea ce vizează accesarea fondurilor europene pentru a spori capacitatea de expertiză și de promovare a principiilor și valorilor europene, iar la finele reuniunii a fost adoptată o declarație pe margine subiectelor discutate.

În acest sens, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a venit cu următoarele propuneri:

  • respectarea art. 371 din Acordul de Asociere RM-UE prin neadmiterea liberalizării legislației muncii și „dereglementării” în domeniul muncii (Codul muncii, activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii, un cadru legal diferit în domeniul muncii pentru întreprinderile micro și mici, stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile ș.a.);
  • intensificarea măsurilor de protecție socială a populației în contextul crizelor regionale și locale (criza energetică, criza de securitate provocată de războiul din Ucraina, creșterea prețurilor și tarifelor, seceta ș.a.);
  • asigurarea respectării prevederilor Cartei Sociale Europene (revizuite) în partea ce vizează stabilirea salarului minim pe țară în mărime de cel puțin de 50% din salariul mediu pe economie și stabilirea în Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2023, a salariului minim în mărime de 5000 de lei;
  • racordarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001 la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 „Privind inspecția muncii în industrie și comerț” și nr. 129 „Privind inspecția muncii în agricultură” – excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii nr. 131/2012;
  • urgentarea implementării registrului electronic al salariaților pentru toate entitățile economice;
  • urgentarea elaborării cadrului normativ în vederea asigurării implementării Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională;
  • neadmiterea cazurilor de nerecunoaștere de către organele de control a prevederilor contractelor colective de muncă și a convențiilor colective și asigurarea respectării prevederilor vizate de art. 43 din constituția țării.

Platforma Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova este o structură neinstituționalizată și apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic.