viber_image_2022-08-05_13-50-36-559

În cadrul vizitei de lucru în or. Bălți, efectuată la data de 5 august, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut o întrevedere cu conducerea S.A. “ Floarea Soarelui” și sindicaliștii de la întreprindere. La ședință a participat Vasile  Mămăligă, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind”.

Igor Zubcu a prezentat obiectivele mișcării sindicale pentru următorii ani, trasate la Congresul IV al CNSM, acțiunile desfășurate în comun cu partenerii sociali, prioritățile legate de negocierea și încheierea convențiilor colective de muncă, solicitările legate de majorarea salariilor în sectorul bugetar și real, îmbunătățirea situației în domeniul securității și sănătății în muncă, conlucrearea cu organizațiile internaționale.

Printre problemele abordate în cadrul discuțiilor au fost: fortificarea parteneriatului social la nivel teritorial și situația în domeniul dialogului social la nivel național, poziția sindicatelor legată de creșterea prețurilor la produse și servicii, care au atins niveluri alarmante, fiind necesară intervenția promptă a autorităților pentru a proteja populația.

În cadrul ședinței, Stela Ostrovețchi, director general S.A. “Floarea Soarelui”, a informat despre situația de la întreprindere. Ostrovețchi a menționat că întreprinderea și-a asumat obligativitatea de a asigura cu ulei consumatorii din țara noastră. Totodată, ea a vorbit despre conlucrearea cu organizația sindicală primară, în cadrul întreprinderii fiind încheiat Contractul colectiv de muncă care prevede mai multe facilități pentru lucrători.

Claudia Sergheeva, președinta organizației sindicale de la S.A. “ Floarea Soarelui”, a subliniat buna conlucrare cu conducerea întreprinderii, în Contractul colectiv de muncă fiind stipulate mai multe prevederi de care se bucură lucrătorii: salarii majorate, achitarea orelor suplimentare, acordarea mai multor tipuri de ajutoare salariaților, organizarea odihinei salariaților, întremarea sănătății, ș.a.

Precizăm că, S.A. “ Floarea Soarelui” produce ulei vegetal din anul 1922. Întreprinderea este compusă din 4 diviziuni principale (elevatorul, producerea uleiului, complexul de rafinare și secția de ambalare) și mai multe subdiviziuni. În cadrul întreprinderii activează peste 500 de lucrători.