agentia_70383300

În scopul realizării și dezvoltării unor relații de parteneriat și dialog pe subiecte de interes comun, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut săptămâna curentă o întrevedere cu conducerea Agenției Proprietății Publice (APP).

La întrevedere au participat liderii de sindicat de la următoarele centre sindicate național-ramurale: Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, Federația Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Moldova, Federația Sindicală a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova ,,Sindenergo”, Federația Sindicală a Feroviarilor din Republica Moldova.

După cum a comunicat Igor Zubcu, președinte al CNSM, sindicatele atribuie o valoare deosebită parteneriatului social, negocierilor colective, contractelor colective de muncă, precum și asigurării și respectării drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale, colective și individuale, ale membrilor de sindicat din unități.

În cadrul întrevederii, s-a discutat despre situația de la mai multe întreprinderi de stat sau cu capital majoritar de stat, gestionate de Agenția Proprietății Publice, unde există organizații sindicale, din diferite ramuri ale economiei naționale, unde pe parcursul a mai multor ani au fost acumulate mai multe probleme, printre care restanțe la plata salariilor și gestiunea ineficientă a unor întreprinderi, situația legată de activitatea unor Consilii de administrație (sindicatele pledează ca la toate Consiliile să existe reprezentanți ai salariaților), problemele legate de implementarea cuantumului minim garantat în valoare de 3500 de lei, care nu se aplică la mai multe întreprinderi, precum și situația întreprinderilor aflate în insolvabilitate.

De asemenea, s-a discutat despre problema motivației și menținerii cadrelor la mai multe întreprinderi, mai ales în domeniul energetic. Din cauza salariilor mici, lucrătorii se disponibilizează, pleacă la alte întreprinderi sau pleacă în străinătate, iar întreprinderile strategice pentru economia națională rămân fără specialiști.

Eugeniu Cozonac, director APP, a manifestat o deschidere totală în privința problemelor abordate de reprezentanții salariaților și a informat despre acțiunile întreprinse de APP pentru remedierea situației la unitățile gestionate.

Părțile au manifestat disponibilitatea de a organiza astfel de întruniri sistematic, sectorial, pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă colectivele de muncă.

Menționăm că Agenția Proprietății Publice are în gestiune peste 200 de întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat și societăți pe acțiuni, dinte care circa 60 se află în proces de insolvabilitate.

Departamentul mass-media și relații internaționale