Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă, adecvată, teoretică şi practică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii, instrucţiuni şi/sau lecţii:

  • a) la angajare, care include instruirea introductiv-generală şi instruirea la locul de muncă;
  • b) în cazul schimbării locului de muncă, transferului sau permutării;
  • c) la introducerea unui nou echipament de lucru sau la modificarea echipamentului de lucru existent;
  • d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
  • e) la executarea unor lucrări speciale.

Instruirea periodică a muncitorilor se va efectua la intervale ce nu vor depăşi 6 luni. În cazul în care resursele unităţii nu sînt suficiente pentru organizarea instruirii lucrătorilor din lipsa personalului specializat, angajatorul este obligat să recurgă la servicii externe de protecţie şi prevenire acreditate în modul prevăzut de lege. Instruirea lucrătorilor are loc în timpul programului de lucru, în interiorul sau în afara unităţii. Costul instruirii se suportă de către angajator.