VENITURI SALARIALE

sindicate.md > VENITURI SALARIALE

VENITURI SALARIALE

Care este salariul minim pe țară?

Conform Hotărârii Guvernului nr. 985/2023 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024 începând cu 1 ianuarie 2024, salariul minim pe țară este stabilit în cuantum de 5000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 29,58 lei pe oră.

Cum se stabilește salariul tarifar pentru categoria I de calificare la întreprindere?

În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a rețelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi servește drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcție concrete. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabilește prin negocieri colective la nivel de întreprindere, în mărime cel puțin egală sau care depășește salariul minim stabilit la nivel de ramură.

Angajații din sectorul bugetar beneficiază de premii unice?

Conform Legii nr. 270/2018, personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar nu mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară.

Cum se salarizează ucenicii în perioada de instruire profesională?

Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salarizați în acord se efectuează:

  • pentru luna întâi de instruire – în mărime de 75 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru luna a doua – în mărime de 60 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru luna a treia – în mărime de 40 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru luna a patra şi următoarele luni de instruire – în mărime de 20 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.

În afară de aceasta, pentru producția utilă fabricată de ucenici, acestora li se calculează salariul conform normelor şi tarifelor în acord în vigoare la întreprindere.

Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salariați pe unitate de timp se efectuează:

  • pentru lunile întâi şi a doua de instruire – în mărime de 75 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru lunile a treia şi a patra – în mărime de 80 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
  • pentru următoarele luni până la expirarea termenului de instruire prevăzut de programul de instruire – în mărime de 90 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.

Se sancționează angajatorii care practică achitarea salariilor „în plic”?

Conform art. 552 din Codul contravențional, achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă se sancționează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.