Angajatorul are dreptul:

  • a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu salariaţii în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative;
  • b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;
  • c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
  • c1) să ofere salariaților care au copii cu vârsta de până la 3 ani servicii de îngrijire a acestora;
  • d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de prezentul cod şi de alte acte normative;
  • e) să emită acte normative la nivel de unitate;
  • f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele.