Aproape nouă din 10 țări din întreaga lume au încălcat dreptul la grevă, în timp ce aproximativ opt din 10 țări au refuzat lucrătorilor dreptul de a negocia colectiv pentru termeni și condiții mai bune la locul de muncă. Într-o evoluție profund îngrijorătoare în acest an, în 49% dintre țări au fost arestați sau reținuți în mod arbitrar membri de sindicat, în creștere față de 46% în 2023, în timp ce mai mult de patru din 10 țări au negat sau au restrâns libertatea de exprimare sau de întrunire.

Aceste date se conțin în Indicele Global al Drepturilor pentru anul 2024, elaborat anual de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), care în acest an a ajuns la ediția a 11-a. Indicele Global al Drepturilor documentează cazuri de încălcare a drepturilor lucrătorilor la locul de muncă, încălcarea dreptului de purtare a negocierilor colective, limitarea libertății cuvântului și a întrunirilor, monitorizează abuzuri la adresa organizațiilor sindicale din întreaga lume.

Potrivit ITUC, cifrele menționate mai sus relevă tendințe îngrijorătoare și întăresc o imagine globală în care drepturile democratice și libertățile civile câștigate cu greu sunt atacate grav și necruțător. În legătură cu aceste constatări, ITUC a lansat o campanie de promovare a drepturilor salariaților, în sprijinul drepturilor și libertăților de care ar trebui să se bucure toți indivizii fără teama de persecuție sau opresiune.

„Într-o perioadă în care milioane de lucrători din întreaga lume luptă pentru a face față unei crize a costului vieții care se aprofundează, cu venituri tot mai reduse, factorii de decizie și liderii de afaceri restricționează în mod activ drepturile lucrătorilor de a cere colectiv salarii mai echitabile sau de a-și exercita legal dreptul la grevă. După cum atestă, există semne clare că guvernele și companiile își accelerează eforturile de a călca în picioare aceste drepturi fundamentale care stau la baza democrației și a statului de drept”, constată autorii raportului.

Ediția a 11-a a Indicelui Global al Drepturilor ITUC evaluează 151 de țări după gradul de respectare a drepturilor oamenilor muncii. Principalele concluzii includ:

  • Dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire a fost restricționat în 43% din țări
  • 74% dintre țări au împiedicat înregistrarea organizațiilor sindicale
  • Muncitorii au fost reținuți sau arestați în 74 de țări
  • Dreptul la grevă a fost încălcat în 87% dintre țări
  • În 75% din țări, lucrătorilor li s-a refuzat dreptul de a înființa sau de a adera la un sindicat
  • 79% dintre țări au încălcat dreptul la negociere colectivă
  • Lucrătorii nu au avut acces la justiție sau au acces restricționat în 65% dintre țări
  • Lucrătorii din 44 de țări au suferit o formă de atacuri violente.

În fiecare an, Indicele Global al Drepturilor evaluează țările în funcție de respectarea de către acestea a drepturilor colective de muncă și documentează încălcările drepturilor recunoscute la nivel internațional de către guverne și angajatori. În 2024, acestea sunt cele mai proaste 10 țări pentru muncitori: Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egipt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filipine, Tunisia și Turcia.

Potrivit ITUC, raportul din acest an relevă un semnal de alarmă clar și urgent că viitorul democrației și al drepturilor fundamentale convenite de majoritatea țărilor la nivel internațional sunt în pericol. Deși au existat unele semne de îmbunătățiri pozitive, chiar și în cele mai proaste regiuni, imaginea generală arată un atac necruțător la adresa libertăților civile și a intereselor muncitorilor. Acest lucru vine pe fundalul unei crize devastatoare a costului vieții într-o eră a perturbărilor tehnologice în care lumea muncii se schimbă rapid.

Mai multe detalii și concluzii incluse în Indicele Global al Drepturilor, ediția 2024, elaborat de Confederația Internațională a Sindicatelor, pot fi accesat aici: https://www.ituc-csi.org/global-rights-index

Precizăm că, din februarie 2010, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a devenit membră a Confederației Internaționale a Sindicatelor, care întrunește în rândurile sale 331 centre sindicale naționale din 163 de țări și regiuni, cu un total de peste 200 de milioane de membri.