O nouă ședință a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a avut loc la data de 28 iunie 2024. Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective au examinat mai multe chestiuni, printre care: obiectivele politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2025 și estimările Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2025-2027, aplicarea prevederilor convențiilor și contractelor de muncă.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au prezentat un șir de propuneri la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025). Astfel, referitor la modificarea art. 24 din Codul fiscal, sindicaliștii consideră inoportună modificarea alin. (151) pornind de la faptul că prevederea respectivă stabilește dreptul la deducerea cheltuielilor efectuate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de alocații financiare destinate activității sindicatelor pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Sindicaliștii consideră imperioasă majorarea plafonului deducerilor de la 0,15% la cel puțin 0,2% din fondul de retribuire a muncii.

Propunerile CNSM mai includ prevederi legate de majorarea scutirilor menționate la modificarea art. 33-35 din Codul fiscal cel puțin la rata inflației realizate în perioada ianuarie 2022 – mai 2024 de 41,17%; examinarea posibilității reintroducerii scutirii acordate soției (soțului), prevăzute anterior la art. 35, alin. (1) din Codul fiscal; includerea în categoria deducerilor cheltuielilor persoanelor fizice, prevăzute la art. 352 din Codul fiscal, a cotizațiilor de membru de sindicat, în cuantum de până la 1% din salariu și alte plăți aferente acestuia, achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale; pornind de la aplicarea regimului de impozitare a indemnizației de eliberare, se propune examinarea posibilității calculării contribuțiilor de asigurări sociale de stat aferente acesteia, astfel încât sumele respective să fie luate în calculul prestațiilor de asigurări sociale și pensiilor.

În vederea sporirii gradului de protecție și securitate socială, sindicaliștii au venit cu propunerea de a stabili un regim de asigurare socială și medicală a fondatorilor societăților cu răspundere limitată, în cazul în care aceștia nu realizează venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de stat și primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală, similar cu cel aplicabil fondatorilor întreprinderilor individuale.

În legătură cu subiectul cu privire la asigurarea respectării prevederilor convențiilor colective și contractelor colective de muncă, anterior, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a expediat un demers în adresa Ministerului Finanțelor prin care s-a solicitat întreprinderea acțiunilor necesare pentru asigurarea respectării prevederilor convențiilor colective și contractelor colective de muncă.

Sindicaliștii susțin că se atestă cazuri de nerecunoaștere a prevederilor contractelor colective de muncă de către unii reprezentanți ai Inspectoratului control financiar de stat și, prin urmare, de la salariați se solicită restituirea sumelor achitate aferent acordării anumitor garanții prevăzute de contractul colectiv de muncă. De cele mai dese ori, se invocă nerecunoașterea prevederilor privind acordarea concediilor suplimentare, prevăzute în contractele colective de muncă. Conform datelor CNSM, la 01.01.2024 sunt 4275 contractele colective de muncă în vigoare, 21 convenții colective la nivel național, 18 la nivel de ramură și 11 la nivel teritorial.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a accentuat necesitatea convocării, cât mai curând posibil, a grupului de lucru tehnic care urma să raporteze lunar despre impedimentele, progresele și rezultatele elaborării mecanismului de stabilire a salariului minim pe țară conform Directivei UE 2022/2041.

De asemenea, Igor Zubcu, președintele CNSM, a avut o intervenție specială în cadrul ședinței CNCNC, în care s-a referit la imextiunea în activitatea organizației sindicale de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Discursul integral al președintelui CNSM despre acest subiect poate fi accesat pe pagina de Facebook a CNSM.

Precizăm că, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 28 iunie 2024 poate fi accesată aici: https://www.privesc.eu/Arhiva/106262/Sedinta-Comisiei-nationale-pentru-consultari-si-negocieri-colective-din-28-aprilie-2024