Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține și apreciază începerea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, demarate la data de 25 iunie 2024, la Luxemburg, în cadrul Conferinței Interguvernamentale Republica Moldova – UE, care au drept scop coordonarea politicilor Republicii Moldova și UE pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova.

Potrivit lui Igor Zubcu, președintele CNSM, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 26 ianuarie 2024, la inițiativa CNSM, partenerii sociali au semnat Declarația privind susținerea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Partenerii sociali au subliniat angajamentul de a susține activ cursul de integrare europeană a Republicii Moldova; implicarea plenară în asigurarea unei intercomunicări rapide și eficiente; cooperare activă și participare constructivă în procesele de transpunere a legislației europene în cadrul normativ național; dezvoltarea dialogului social la toate nivelele în vederea aplicării efective a cadrului normativ național care transpune legislația europeană.

„Ne dorim ca integrarea europeană să nu aibă doar o conotație politică, dar să fie o integrare a triunghiului social – guvern, sindicate și patronate. O implicare puternică a sindicatelor este foarte necesară pentru a îmbunătăți situația pe piața muncii și a fortifica dialogul social la toate nivelurile. În perioada imediat următoare, intenționăm nu doar să transpunem, dar și să implementăm Directiva UE 2022/2024 privind salariile minime adecvate în UE, astfel încât salariul minim să reprezinte 50% din salariul mediu pe economie. Salariile minime decente, care să acopere necesitățile salariaților și ale familiilor acestora sunt imperative și majorarea acestora rămâne să fie pe ordinea de zi și a partenerilor sociali din Republica Moldova”, a accentuat Igor Zubcu.

Totodată, în legătură cu demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, CNSM reiterează că este foarte important ca și sindicatele să fie implicate în procesul decizional, astfel încât să fie asigurate drepturile lucrătorilor la o muncă decentă; solicită neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor salariaților; stabilirea etapelor de reexaminare a salariului minim în perioada anilor 2025-2027 în vederea asigurării transpunerii Directivei UE nr. 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Precizăm că, Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) a publicat marți, 25 iunie 2024, o declarație în care solicită ca standardele sociale și de muncă ale Uniunii Europene să fie pe deplin respectate în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei, Moldovei și Muntenegrului. ETUC afirmă că trebuie să se tragă învățăminte corecte din provocările sociale și economice care au apărut în timpul proceselor de aderare anterioare.

În context, Tea Jarc, Secretarul Confederal al ETUC, a declarat: „Sindicatele doresc ca aderarea Ucrainei, Moldovei și Muntenegru să fie un succes pentru lucrătorii din aceste țări în sine, precum și pentru cei din statele membre existente ale Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că standardele sociale și de muncă ale UE trebuie să fie pe deplin respectate în cadrul negocierilor de aderare, fără acces parțial la piața unică până când țările nu au atins standardele necesare”.

„Venind din Balcanii de Vest, știu că acest lucru va necesita ca sindicatele să fie implicate în procesul de aderare într-un mod semnificativ. Nu doar pe hârtie, ca în trecut. În special, sindicatele trebuie să aibă un rol în a decide cum ar trebui cheltuite fondurile UE dedicate facilitării procesului de aderare. Acesta ar fi un prim pas important în direcția normalizării sistemului de dialog social între sindicate, angajatori și factorii de decizie politică, care este fundamental pentru economia UE. Nu putem lua decizii de aderare doar în funcție de gradul de aliniere a țărilor la politicile externe și de securitate ale UE dacă ne așteptăm ca acest proces să fie un succes economic sau social”, a subliniat Tea Jarc.

Amintim că, în octombrie 2022 CNSM a devenit membră a Confederației Europene a Sindicatelor – principala organizație sindicală care reprezintă lucrătorii la nivel european, ca parte a eforturilor mișcării sindicale din Republica Moldova de a atinge standardele sociale și de muncă necesare pentru o aderare cu succes la Uniunea Europeană.

Foto simbol