Astăzi, 22 mai, în cadrul celei de-a doua zi a seminarului internațional cu tema „Pilonul Social European – ce progrese s-au înregistrat?”, Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a discutat cu participanții la activitate despre viitorul relațiilor de muncă prin prisma implementării Acquis-ului european în Republica Moldova.

Vicepreședintele CNSM s-a referit la prevederile Acquis-ului european în sfera muncii în contextul obiectivelor de integrare europeană a țării noastre, rolul și viziunea mișcării sindicale în această privință, provocări și oportunități pe piața muncii, drepturi și obligații în sfera muncii care constituie ansamblul legislației UE și este încorporată în sistemele juridice ale statelor membre ale UE care urmează a fi transpuse în legislația Republicii Moldova.

Menționăm că termenul de „acquis” desemnează totalitatea drepturilor și a obligațiilor comune ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene. Țările candidate trebuie să încorporeze acquis-ul în ordinea juridică națională până la data aderării la UE.

Amintim că seminarul dat este organizat în perioada 20-23 mai în România, de Fundația Națională CORESI, Centrul European pentru Problemele Angajaților (EZA) și Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” din România. La activitate participă o delegație a CNSM, în frunte cu Igor Zubcu, președintele CNSM, formată din membri ai Comitetului Confederal al CNSM.

Scopul activității este de a evalua stadiul implementării Pilonului European al Drepturilor Sociale în lumina efectelor pandemiei și crizelor din ultimii ani, în contextul obiectivelor Uniunii Europene în materie de protecție socială și politici sociale, pentru a discuta despre rolul organizațiilor de muncitori din Europa de Est, a face schimb de experiență și împărtăși bune practici.

Precizăm că în cadrul seminarului, participanții au discutat cu Esther Lynch, Secretar General al Confederației Europene a Sindicatelor, și Vasile Pușcaș, Negociatorul-șef al aderării României la UE (2000-2004), despre rolul partenerilor sociali în procesul pregătirii și negocierii aderării la UE.