Stimați lideri și activiști sindicali,

stimați membri de sindicat,

stimați colegi,

În numele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova și al meu personal, vă aduc sincere felicitări cu prilejul zilei de 1 Mai – Ziua internațională a solidarității oa­menilor muncii.

Ziua de 1 Mai este, prin tradiție, o sărbă­toare remarcabilă – simbol al coeziunii oa­menilor muncii.

Anual, la 1 Mai, oamenii muncii și mișcarea sindicală se solidarizează pentru a rea­minti că drepturile lucrătorilor trebuie res­pectate, că ei merită salarii decente, condiții de muncă sigure și inofensive, formare și creștere profesională, respectarea dreptului la afiliere în sindicate și la purtarea de ne­gocieri colective, să aibă speranță în ziua de mâine și un viitor prosper.

Solidaritatea este o valoare fundamenta­lă care ne unește în lupta noastră comună împotriva injustiției și discriminării la locurile de muncă. Ea ne oferă forța și determinarea să luptăm pentru o lume a muncii mai echi­tabilă, în care toți lucrătorii să se bucure de respect, demnitate în muncă și oportunități egale la locurile de muncă.

Cu toate că suntem aliniați la mai multe standarde internaționale în domeniul mun­cii, avem aspirații europene și promovăm munca decentă, în viața de zi cu zi, lucrătorii și mișcarea sindicală continuă să se confrun­te cu un șir de probleme, printre care putem remarca următoarele:

 • nivelul salariilor este cel mai jos în re­giune și nu asigură lucrătorilor și familiilor acestora un trai decent;
 • creșterea prețurilor și a tarifelor erodea­ză puterea de cumpărare și sărăcește și mai mult populația;
 • liberalizarea excesivă a raporturilor de muncă și dereglementarea afectează drep­turile și interesele salariaților;
 • condițiile de muncă continuă să afecte­ze sănătatea și viața lucrătorilor;
 • ponderea considerabilă a sectorului in­formal subminează posibilitățile statului de a gestiona problemele sociale;
 • ignorarea frecventă a standardelor și principiilor parteneriatului social și a vo­cii sindicatelor de cei care pot schimba în bine situația lucrătorilor.

Aceste provocări rămân actuale pentru sindicate. Astfel, CNSM militează în con­tinuare pentru promovarea și protejarea drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat, asigurarea unui trai decent cetățenilor, crearea locurilor de muncă bine plătite și conforme cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, propunându-și drept obiective pentru viitor:

 • promovarea stabilirii unui salariu minim în mărime de 50% din salariul mediu pe eco­nomie;
 • promovarea elaborării unui mecanism care să prevadă acoperirea cu negocieri co­lective a circa 80% dintre salariați;
 • promovarea perfecționării legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar și cel real în vederea sporirii motivației și menținerii salariaților din economia națională;
 • promovarea perfecționării Legii privind sistemul public de pensii, pentru asigurarea unui trai decent tuturor beneficiarilor de pensii;
 • neadmiterea liberalizării legislației mun­cii în detrimentul drepturilor și intereselor salariaților sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri și a climatului investițional;
 • promovarea îmbunătățirii permanente a stării de securitate și sănătate a salariaților la locul de muncă și a adoptării, cât mai urgent, a unui document de politici în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • promovarea elaborării și aprobării unui document de politici în domeniul combaterii economiei informale, precum și a implemen­tării Registrului electronic al salariaților din Republica Moldova.

Suntem ferm convinși că doar cu impli­carea plenară a partenerilor sociali (Guvern, Patronate, Sindicate) și doar prin eforturi conjugate ale acestora pot fi identificate și implementate cele mai eficiente măsuri/soluții pentru problemele social-economi­ce care frământă întreaga societate. Astfel, facem apel către partenerii noștri sociali (Guvern și Patronate) pentru a acorda o atenție sporită problemelor social-economi­ce cu care se confruntă lucrătorii și întreaga societate, precum și respectării standardelor și principiilor parteneriatului social și creă­rii condițiilor pentru dezvoltarea acestuia, drept singura cale de menținere a coeziunii, păcii și stabilității sociale pe teritoriul Repu­blicii Moldova.

În final, vreau să-mi exprim recunoștința și să aduc sincere mulțumiri tuturor celor care activează în mișcarea sindicală și con­tribuie zi de zi, cu dăruire și dedicație, la promovarea și protejarea drepturilor și a intereselor omului muncii, dorindu-vă multă sănătate, putere de muncă, bună dispoziție, bucurii din belșug, realizări frumoase și abnegație în ceea ce faceți.

Igor ZUBCU,

președintele CNSM