Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” au lansat luni, 22 aprilie, la Ștefan Vodă, o nouă etapă a proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”. La evenimentul de lansare au participat elevi de la Școala profesională și absolvenți al Liceului „Ștefan Vodă”, tineri antreprenori, beneficiari ai programelor Incubatorului de Afaceri, tineri specialiști, angajați în câmpul muncii din raion.

Scopul general al proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă” este de a contribui la reducerea vulnerabilității tinerilor pe piața muncii, prin informarea și instruirea acestora despre drepturile lor în calitate de salariați și membri de sindicat.

Cu un cuvânt de salut, la activitate a fost prezentă Valeria Caușnean, vicepreședinta Consiliului raional Ștefan Vodă. Caușnean a salutat inițiativa organizării unui astfel de proiect care să contribuie la o mai bună incluziune a tinerilor pe piața forței de muncă la nivel raional și abilitarea economică a tinerilor.

La rândul său, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a explicat ce presupune proiectul și a salutat interesul tinerilor din raionul Stefan Vodă de a afla mai multe informații despre drepturile lor la angajare. Vicepreședinta CNSM s-a referit la oportunitățile pe care acest proiect le poate oferi tinerilor, subliniind importanța schimbului de experiență în rândul tinerilor pentru a obține noi cunoștințe și abilități racordate la așteptările actuale ale pieței muncii. 

De asemenea, Silvia Ursul, reprezentanta Fundației „Friedrich Ebert”, a transmis un mesaj de încurajare tinerilor pentru o justiție socială, a vorbit despre obiectivele proiectului, activitățile desfășurate până în prezent și rezultatele scontate.

Mesajul Adeline Barbăneagră, manager al Incubatorului de Afaceri, cea care a contribuit la organizarea activității, este în susținerea informării tinerilor antreprenori pentru a crea locuri de muncă sigure pentru angajați.

În cadrul proiectului, grupul de formatori implicat în desfășurarea activităților planificate vor comunica informații relevante tinerilor cu referire la contractul individual de muncă; drepturile și obligațiile părților în cadrul raporturilor de muncă; reglementări ce vizează timpul de muncă, salarizarea, sistemul public de pensii, sistemul de asigurări sociale; cadrul legal în domeniul securității și sănătății în muncă; supravegherea și controlul privind respectarea legislației muncii; managementul conflictelor la locul de muncă ș.a.

La Stefan Vodă, una dintre formatoarele proiectului, Jana Șveț, a vorbit cu tinerii din raion despre obstacolele cu care se confruntă în procesul de integrare în piața muncii, problemele legate de angajarea în câmpul muncii, situații problematice cu care se confruntă tinerii în relațiile de muncă. În dialog cu tinerii, Jana Șveț a oferit informații despre rolul organizațiilor sindicale, importanța aderării la sindicate pentru o mai bună protecție a tinerilor, familiarizarea acestora cu drepturile pe care le au la locul de muncă.

Precizăm că săptămâna curentă, alte două activități de instruire planificate în cadrul proiectului se vor desfășura la Bălți și Telenești.

Menționăm că proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” urmărește realizarea mai multor obiective, printre care: perfectarea materialelor informative și didactice pentru formatori și absolvenții care se pregătesc pentru piața muncii; organizarea și desfășurarea mai multor ore informative în diferite regiuni ale țării; mediatizarea informației despre beneficiile aderării la sindicat în lumea muncii.

Pe pagina web a CNSM pot fi accesate 6 pliante informative pe domenii, elaborate în cadrul proiectului.

Totodată, menționăm că în cadrul proiectului a fost elaborat un videoclip informativ de sensibilizare, cu susținerea echipei de la ZERODOI. Videoclipul  poate fi accesat pe pagina de Facebook a CNSM sau pe canalul de YouTube al CNSM.