La Chișinău au fost prezentate rezultatele evaluării gradului de implementare a recomandărilor notelor de politici elaborate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert Stiftung Moldova” (FES) și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și FES.

Participantele la eveniment, reprezentante ale mai multor organizații implicate în implementarea proiectului, inclusiv de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), au analizat progreselor înregistrate și au identificat noi direcții și strategii de acțiune în ceea ce privește promovarea egalității de gen în Republica Moldova.

Cele șase note de politici au analizat provocările din domenii cheie axate pe următoarele subiecte: „Accesul la resursele financiare pentru femeile care lansează sau gestionează afaceri în Republica Moldova”; „Femeile în domeniul științei și cercetării”; „Mecanisme de transpunere a Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă”; „Privind mecanismele de transpunere în legislația Republicii Moldova a Directivei 2004/113/UE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii”; „Reflecții privind gradul de integrare a dimensiunii de gen în cadrul Strategiei naționale de dezvoltare Moldova Europeană 2030″; „Elementele de inechitate în stabilirea pensiei minime în Republica Moldova”.

Prezentă la activitate, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat despre implicarea Comisiei de Femei a CNSM în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” prin participarea la instruirile din proiect și la dezbateri publice la postul de radio „Radio Moldova” unde s-a discutat despre rolul femeilor în sindicate și impactul lor asupra calității vieții, fiind abordate probleme cu care se confruntă femeile sindicaliste din diverse ramuri, inclusiv din mediul rural. Ea a subliniat implicarea femeilor în procesele decizionale la nivel de Confederație și creșterea prezenței acestora în organele decizionale sindicale.

Totodată, Lilia Franț a menționat că rezultatele prezentate de implementare a recomandărilor notelor de politici sunt bune sau foarte bune pe subiecte ce au fost promovate de mai mulți actori ai societății, la fel ca în procesul de promovare a ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă. Vicepreședinta CNSM a menționat și un alt obiectiv al mișcării sindicale – promovarea ratificării Convenției OIM nr. 156 privind egalitatea de șanse și tratament între forța de muncă feminină și masculină, lucrătorii având responsabilități familiale.

Lilia Franț a pus în prim-plan necesitatea continuării implementării Programului național privind egalitatea de gen între femei și bărbați și alte probleme ce țin de promovarea drepturilor femeilor în societate, dar, a accentuat ea, sindicatele au în vizor nu doar subiectul cu privire la protejarea drepturilor și intereselor femeilor, dar și susținerea tinerilor și familiilor acestora.

Menționăm că în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, în patru raioane partenere (Rezina, Ialoveni, Telenești și Strășeni) au fost organizate în premieră audituri de gen al instituțiilor și politicilor publice locale, iar recomandările au fost transpuse în Planuri de acțiuni privind promovarea egalității de gen pentru a fi incluse în politicile publice la nivel local.