Peste 30 de specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) din 12 țări din Europa și Asia, membri ai rețelei responsabililor de domeniul SSM a Consiliului Regional Pan-European al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC PERC), cu participarea reprezentanților centrelor sindicale național ramurale și autorităților guvernamentale din Republica Moldova, s-au reunit la Chișinău în cadrul unei conferințe regionale.

Conferința este organizată de ITUC cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, Fondului Suedez Union to Union, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și se desfășoară în perioada 20-21 martie în incinta Institutului Muncii.

În cadrul acestei activități se vor pune în discuție standardele ce vizează riscurile biologice, care vor fi abordate la viitoarea sesiune a Conferinței Anuale a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), iar participanții vor face schimb de experiență și bune practici cu privire la subiectul dat.

În deschiderea activității, Anton Leppik, secretar executiv al PERC, a menționat că mișcarea sindicală este îngrijorată de creșterea riscurilor biologice la locul de muncă, care afectează anual sute de mii de persoane în întreaga lume. El a subliniat că este necesar de conjugat eforturile pentru a dezvolta noi mecanisme de protejare a lucrătorilor, prin aplicarea Convențiilor OIM, elaborarea și implementarea de politici corespunzătoare la nivel național.

În aceeași ordine de idei, prezent la activitate, Magnus Berge, specialist principal al OIM pentru activitățile lucrătorilor, a menționat că această întrunire a specialiștilor din diferite țări este o bună oportunitate de a pune în discuții probleme legate de riscurilor biologice la locul de muncă și a identifica soluții viabile, pe termen lung, care să îmbunătățească situația în acest domeniu.

Cei prezenți vor discuta despre poziția mișcării sindicale la nivel internațional privind securitatea muncii și protecția împotriva riscurilor biologice la locul de muncă, mecanismele de protejare a lucrătorilor prin aplicarea standardelor internaționale la nivel de țară, inclusiv experiența Republicii Moldova în domeniul implementării unor mecanisme și practici menite să prevină și să minimizeze riscurile biologice la locul de muncă, dar și experiența altor state.

Totodată, participanții la conferință vor discuta despre pericole biologice în lumea muncii, prejudicii cauzate de expuneri la factori biologici care pot afecta viața și sănătatea lucrătorilor, măsuri de protecție a lucrătorilor și drepturile lor, modul cum sunt pregătite instituții ale statului, sindicatele și patronatele, agenții economici, pentru a depăși situații cu risc sporit la locul de muncă pentru lucrători care au la bază diverse pericole și factori biologici.

Estimări globale ale riscurilor biologice la locul de muncă sugerează că aceste expuneri s-au soldat cu peste 550000 de decese în 2022, considerabil mai mult decât bilanțul anual al deceselor cauzate de accidente de muncă. Printre afecțiunile asociate se numără bolile infecțioase, bolile pulmonare restrictive și obstructive, cancer, intoxicațiile și leziunile.

Sindicatele la nivel internațional au solicitat încă din 1993 o convenție a OIM privind riscurile biologice la locul de muncă, dar, în ciuda unui acord la nivelul OIM pentru elaborarea unui standard, progresele au stagnat. ITUC a solicitat ca acest proces să aibă ca rezultat o convenție și o recomandare privind pericolele biologice în mediul de lucru.

Sesiunea din 2024 a Conferinței Internaționale a Muncii (CIT) va include o primă discuție privind stabilirea de standarde de protecție împotriva riscurilor biologice. Un grup de lucrători care să reprezinte sindicatele în aceste discuții va fi reunit și informat înaintea acestei sesiuni. Discuția se va încheia în cadrul sesiunii CIT din 2025.