Membrele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ale Platformei Femeilor Deputate, cu participarea conducerii CNSM, liderelor de sindicat din cadrul centrelor sindicale național-ramurale, au discutat luni, 11 martie, un șir de chestiuni cu privire la protecția social-economică a femeilor din Republica Moldova în cadrul ședinței cu genericul „Pledăm pentru un trai decent acasă”.

Părțile au subliniat importanța dezvoltării dialogului și cooperării pentru a promova echitatea și egalitatea în drepturi a femeilor, dezvoltarea cooperării la îmbunătățirea unor inițiative legislative, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, promovarea politicilor care au în prim-plan probleme social-economice, dar și pentru a contribui la eliminarea obstacolelor și inechităților cu care se confruntă femeile în societate și în relațiile de muncă.

Agenda discuțiilor a cuprins următoarele subiecte: progres legislativ: inițiative de creștere a egalității și echității sociale de gen; politici prietenoase femeilor și familiilor; cum asigurăm plată egală pentru muncă egală și muncă de valoare egală; viziuni ale sindicatelor privind sporirea protecției social-economice a femeilor; promovarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor; ratificarea Convenției OIM 190, pentru siguranța femeilor la locul de muncă, viziuni ale sindicatelor privind promovarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor.

Președinta Comisiei de Femei a CNSM, Angela Otean, și-a exprimat speranța că această întrunire va pune bazele unei colaborări inter-instituționale rodnice, pentru ca drepturile și interesele femeilor salariate să fie respectate, iar femeile din țara noastră și familiile acestora să beneficieze de o protecție social-economică adecvată.

Prezent la activitate, Igor Zubcu, președintele CNSM, a salutat lansarea acestei platforme de dialog dintre femeile sindicaliste și deputate în Parlamentul Republicii Moldova, precizând că aceasta reprezintă o oportunitate de a conjuga eforturile în ceea ce privește egalitatea de șanse și politicile de gen, asigurarea unui trai și unei munci decente, combaterea violenței împotriva femeilor în societate și la locul de muncă, combaterea discriminării în domeniul salarizării și pensiei.

Liderul sindical a reiterat că sindicatele sunt deschise să contribuie la atingerea obiectivelor trasate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a apreciat deschiderea Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru inițierea dialogului și stabilirea parteneriatului în beneficiul femeilor din țara noastră. „Ceea ce ne unește este dreptul femeii la o viață trăită cu demnitate și în siguranță. Putem afirma cu încredere că un număr mai mare de femei prezente la procesul de luare a deciziilor duce la îmbunătățirea calității vieții din toate punctele de vedere. Pentru a oferi continuitate acțiunilor întreprinse până în prezent, avem nevoie de parteneri de încredere care să ne ofere suport, inclusiv la identificarea unor mecanisme de implementare a legii în domenii precum social, medicină, educație și justiție”, a menționat Doina Gherman.

Totodată, Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a apreciat implicarea mișcării sindicale, în special a femeilor sindicaliste, pentru a ratifica Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, care reprezintă un instrument de referință în lumea muncii.

La rândul său, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a menționat importanța dezvoltării dialogului dintre Platforma Femeilor Deputate și Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, iar ședința de astăzi să fie un punct de pornire, de bun augur, pentru a organiza activități comune, a discuta pe marginea proiectelor legislative în domeniul protecției sociale și a implementa proiecte menite să îmbunătățească situația social-economică a femeilor din Republica Moldova.

Participantele la ședință au trecut în revistă principalele realizări și inițiative ale Parlamentului Republicii Moldova în domeniul promovării egalității de gen și șanse, combaterea economiei informale, înlăturarea inechităților cu care se confruntă femeile, protecția femeilor și participarea acestora la procesele decizionale, implementarea politicilor sociale prietenoase de integrare a vieții profesionale cu activitățile legate de îngrijarea copiilor, combaterea violenței îndreptate împotriva femeilor ș.a.  

Femeile sindicaliste s-au referit la dezechilibrele care încă mai există pe piața forței de muncă, inechitățile cu care se confruntă femeile în ceea ce privește salarizarea, vârsta de pensionare, necesitatea dezvoltării programelor care au în vizor problemele de sănătate și întremarea sănătății salariatelor, desfășurarea activităților de instruire și organizarea campaniilor de sensibilizare și informare a femeilor din țară.

De menționat că reprezentantele Platformei Femeilor Deputate și Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și-au propus să organizeze întruniri periodice pentru a aborda probleme cu care se confruntă femeile din Republica Moldova și a promova subiectele aflate pe lista de priorități ale femeilor sindicaliste.

Tot astăzi, femeile sindicaliste au văzut expoziția de fotografii cu genericul „Femeia, exponent al transformării societății în timp”, pe care Parlamentul o găzduiește, și au fost familiarizate cu activitatea instituției vizitând Muzeul și Sala de ședințe a Parlamentului Republicii Moldova.    

Amintim că Comisia de Femei este o structură a CNSM, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice se sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.

Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul de legislatura a XI-a reprezintă un cadru de cooperare și dialog pentru consolidarea și promovarea drepturilor femeilor în țară. Platforma Femeilor Deputate este susținută de PNUD, UNFPA, UN Women și UNICEF Moldova.