Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat marți, 5 martie, în format online, o activitate de instruire a reprezentanților săi în teritoriu pentru a discuta cu specialiștii Confederației despre modificările operate recent în legislația cu privire la salarizare, sistemul de asigurări sociale, prevederi ale Codului fiscal cu privire la activitatea organizațiilor sindicale.

Președintele CNSM, Igor Zubcu, a adresat un mesaj de salut participanților la această activitate și a subliniat rolul important pe care îl au reprezentanții CNSM în teritoriu în ceea ce privește fortificarea parteneriatului social la nivel de teritoriu, crearea și dezvoltarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective pentru a soluționa împreună cu reprezentanții administrației publice locale și patronatele problemele social-economice cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat, inclusiv pentru a crește ponderea persoanelor care beneficiază de prevederile convențiilor și contractelor colective de muncă.

În dialog cu reprezentanții CNSM în teritoriu, liderul sindical i-a îndemnat să fie în continuare activi, să se implice în activitățile planificate de CNSM pentru următoarea perioadă, să participe la activitățile de formare desfășurate de CNSM. De asemenea, președintele CNSM a venit cu propunerea de a organiza întruniri periodice cu reprezentanții CNSM în teritoriu pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă la nivel teritorial.

În cadrul activității, Maia Levițchi, șefa departamentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale al CNSM, și Ana Moldovanu, consilieră superioară în departamentul protecție social-economică al CNSM, au comunicat despre un șir de modificări legislative și au răspuns la numeroase întrebări adresate de către sindicaliștii din teritoriu.

Amintim că reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.