Pe data de 1 martie, membrii Consiliului Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova (FSCM) s-au adunat pentru a doua Ședință în Plen de după Congresul VII, desfășurată la sediul Institutului Muncii. La această întâlnire, peste 50 de lideri sindicali din organizațiile membre ale FSCM au participat la discuții. În cadrul evenimentului, în calitate de invitat și formator, a fost prezentă vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Lilia Franț.

Președinta FSCM, Elizaveta Iurcu, a condus ședința și a adresat participanților un mesaj de felicitare cu prilejul sosirii primăverii, urându-le prosperitate, sănătate și succes în desfășurarea lucrărilor Consiliului. Liderul sindical a reiterat ordinea de zi și regulamentul de lucru. În cadrul ședinței în Plen au fost examinate și aprobate mai multe chestiuni, inclusiv Raportul de activitate al Biroului Executiv pentru anului 2023, validarea mandatelor noilor membri ai Consiliului, precum și Raportul comisiei de cenzori pentru același an.

În raportul de activitate al Biroului Executiv pentru anul 2023, președinta FSCM, Elizaveta Iurcu, a prezentat în mod amplu acțiunile desfășurate în perioada respectivă. Aceste acțiuni au fost realizate în concordanță cu obiectivele strategice și direcțiile de activitate stabilite și aprobate de Congresul VII al FSCM.

Au fost reiterate obiectivele pentru anul 2024, care includ: creșterea numărului de membri de sindicat, negocierea și semnarea convenției colective la nivel de ramură și consolidarea echipei sindicale a FSCM. Președinta FSCM a menționat că prin atingerea acestor obiective, FSCM își propune să se afirme ca o voce puternică și reprezentativă, în susținerea drepturilor și intereselor salariaților din domeniul comunicațiilor.

„Prin eforturile susținute și angajamentul constant al membrilor de sindicat, FSCM este determinată să continue să fie un partener de încredere și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și a vieții profesionale a membrilor săi. Împreună suntem o forță!”, a subliniat președinta FSCM.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a prezentat membrilor Consiliului FSCM progresele realizate de CNSM în anul 2023. Acestea includ majorarea salariului minim și creșterea indemnizației unice pentru nașterea copilului. De asemenea, a informat despre actualizările în sistemul de asistență medicală, modificările în concediul paternal și actualizările privind pensiile, etc. Totodată, vicepreședinta CNSM a adus în atenția membrilor Consiliului Ghidul liderului organizațiilor sindicale primare, care a fost distribuit tuturor activiștilor sindicali ai FSCM.

Membrii Consiliului FSCM au apreciat activitatea Biroului Executiv pentru perioada 2023 cu calificativul „bine”.

După finalizarea lucrărilor Ședinței în Plen, în conformitate cu Hotărârea Biroului Executiv Nr. 06-12 din 14.02.2024, președinta FSCM, Elizaveta Iurcu, a conferit diplome de merit liderilor sindicali care au demonstrat un angajament activ în diverse acțiuni sindicale la nivel de unitate, în sprijinul membrilor de sindicat, pe parcursul anului 2023. Aceștia sunt:

–             Mihai Iovu, Mariana Ciuciuian și Alina Soroceanu – pentru elaborarea și implementarea proiectelor sindicale la nivel de unitate;

–             Iurie Arceanis, Lilia Vulpe și Igor Crihan – pentru participarea activă în cadrul campaniei desfășurate de Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă;

–             Olga Gaina – pentru promovarea apartenenței la sindicat prin organizarea activităților de instruire la nivel de unitate;

–             Monica Dovbenco – pentru promovarea valorilor sindicale în cadrul campaniei „Istorii de succes” organizată de CNSM;

–             Elena Nemerenco, Valentina Podstrel și Valeriu Chirica – pentru implicarea activă în asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos;

–             Anatol Guzun – pentru promovarea dialogului social constructiv la nivel de unitate;

–             Iana Mocreac – pentru promovarea și implicarea asiduă în cadrul activităților comisiei.

Precizăm că, Consiliul Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova este organul de conducere al FSCM în perioada între Congrese.