În ajunul zilei de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a organizat la data de 4 martie curent masa rotundă cu genericul ”De la Zetkin încoace-milităm sindical”, cu participarea liderelor de sindicat din cadrul organizațiilor membre ale federației – Sindicatul „DEMNITATE”, Sindicatul „GARDIANUL”, Sindicatul „FRONTIERA”, Sindicatul „SindMAI”, Sindicatul „SALVATORUL” și Sindicatul „VIITORUL”.

De asemenea, la masa rotundă au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, Angela Munteanu-Pojoga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Jana Costachi, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Nadejda Burciu, secretar de stat la Ministerul Justiției, Nighina Azizov, coordonatoare de programe la UN Women Moldova, Liliana Palihovici, președintă a „Institutum Virtutes Civilis”, precum și președinți ale centrelor sindicale național-ramurale.

Cu mesaje de salut au venit Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, și Angela Otean, secretar general al Federației “SINDLEX”, președinta Comisiei de Femei a CNSM, care au mulțumit tuturor pentru implicare în îmbunătățirea situației în domeniul politicilor cu privire la egalitatea de gen, precizând că liderele de sindicat din cadrul federației au în continuare un rol important în promovarea acestora la nivel de unitate și în societate.

În deschiderea activității, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a adresat un mesaj de salut participantelor la masa rotundă, subliniind importanța combaterii inegalităților care încă mai există în domeniul politicilor de gen, și a reiterat angajamentul CNSM de a continua eforturile în această direcție pentru a atinge standardele internaționale la care Republica Moldova aspiră.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a îndemnat femeile sindicaliste să creeze comunități puternice astfel încât vocea lor să fie auzită. Vicepreședinta CNSM a comunicat despre politicile și acțiunile Confederației în materie de gen, organizarea campaniilor de comunicare și sensibilizare, respectarea principiului egalității de gen în organizațiile sindicale, inclusiv promovarea independenței economice a femeilor și bărbaților pentru excluderea barierelor la locul de muncă, diferențelor de remunerare și pensii.

Angela Munteanu-Pojoga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a apreciat rolul important pe care l-au avut sindicatele în procesul de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă, și a comunicat despre activitățile organizate pe platforma parlamentară în ceea ce privește promovarea politicilor de gen, combaterea hărțuirii la locul de muncă, înlăturarea inechităților în sistemul de asigurări sociale.

Liliana Palihovici, președintă a „Institutum Virtutes Civilis”, a precizat că în ultimii ani au fost atinse anumite rezultate în ceea ce privește promovarea drepturilor femeilor. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru a depăși mentalități, stereotipuri sociale, pentru o mai bună reprezentare a femeilor în procesele decizionale, înlăturarea discrepanțelor salariale, racordarea la valorile UE în domeniul dat, combaterea violenței, accesul la oportunități egale pentru femei și bărbați.  

Nighina Azizov, coordonatoare de programe la UN Women Moldova, a specificat că deși Republica Moldova are un cadru legislativ bun în ceea ce privește politicile de gen, există în continuare lacune la capitolul implementarea prevederilor acestora îndemnând femeile sindicaliste să promoveze activ politicile de gen în activitatea sindicală.

Totodată, în cadrul mesei rotunde femeile sindicaliste au discutat despre diverse subiecte cu privire la combaterea violenței și hărțuirii la locul de muncă, aplicarea standardelor internaționale în domeniul politicilor de gen, promovarea drepturilor și intereselor femeilor sindicaliste pe diverse platforme de dialog, organizarea unor activități comune cu autoritățile publice și organizații non-guvernamentale în domeniul egalității de gen.