Comitetul Executiv (CE) al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri ”SINDINDCOMSERVICE” s-a întrunit la 28 februarie curent, în ședință ordinară, pentru a discuta mai multe chestiuni ce se referă la activitatea organizației.

Astfel, conform Planului de activitate pentru semestrul I, membrii CE prezenți la ședință au audiat informația ”cu privire la raportul financiar anual privind executarea bugetului sindical în anul 2023 (F4BS)”, pentru a evalua situația financiară a organizațiilor membre și a lua decizii în cunoștință de cauză pentru anul în curs.

La fel, a fost adus la cunoștință subiectul cu privire la ”repartizarea mijloacelor financiar pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneo-sanatorial pentru 2024”, într-un efort de a îmbunătăți starea de sănătate a membrilor sindicatului.

Totodată, în cadrul ședinței au fost aprobate un șir de modificări la organele de conducere ale Federației, privind componența Comitetului executiv, cât și componența și convocarea Consiliului Federației.

Un aspect important al ședinței a fost oferirea celei mai înalte distincții a CNSM, înmânată unui lider sindical din cadrul Federației. Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a înmânat „Insigna de Onoare a CNSM”, lui Serafim Cojocaru, președinte al organizației sindicale primare a angajaților Direcției generale mobilitate urbană din mun. Chișinău

Președintele CNSM, a apreciat eforturile liderului sindical și a subliniat că „Insigna de Onoare a CNSM” se oferă pentru muncă prodigioasă și îndelungată în apărarea drepturilor și intereselor social-economice ale membrilor de sindicat și cu prilejul aniversării a 60-a.