Conform datelor Biroului Național de Statistică, circa 4 din 10 tineri sunt ocupați, iar 6 sunt inactivi. Fiecare al șaselea tânăr în vârstă de 15-24 ani, peste un sfert din tinerii de 15-29 ani și aproape fiecare a treia persoană în vârstă de 15-34 ani nu a fost cuprinsă nici în procesul de educație, nici în ocupare.

Circa o pătrime din tineri au avut locuri de muncă informale în anul 2022, iar în rândul tinerilor salariați 7,7% lucrau fără a avea un contract individual de muncă (munca nedeclarată). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) a fost mai frecventă printre bărbații salariați (10,9%), decât femeile salariate (4,1%).

Totodată, datele statistice demonstrează că femeile tinere, care nici nu lucrează și nici nu învață, dețin ponderi net superioare în comparație cu bărbații, unul din motive fiind dificultatea de a reconcilia viața profesională și cea de familie, lipsa serviciilor publice de îngrijire pentru copii sub 2 ani și insuficiența grupelor de creșă.

Potrivit statisticilor internaționale, peste 60 la sută din forța de muncă la nivel internațional, adică aproximativ două miliarde de femei, bărbați și tineri, își câștigă existența lucrând fără forme legale de angajare.

În contextul Zilei mondiale a justiției sociale, marcată, anual, la 20 februarie, la inițiativa Adunării Generale a Organizaţiei Națiunilor Unite (ONU) din 26 noiembrie 2007, datele de mai sus denotă lipsa de egalitate sau echitate socială, implicit și lipsa unei egalități a șanselor.

CNSM subliniază că în condițiile multiplelor provocări pentru regiunea noastră, este necesar să ne asigurăm că la elaborarea și implementarea politicilor se va ține cont de interesele celor mai vulnerabili. O societate incluzivă este aceea în care orice persoană, indiferent de experiență sau de circumstanțele de viață, reușește să își atingă potențialul maxim.

Salariile mici și condițiile de muncă precare sunt unul dintre principalele motive pentru care tinerii nu sunt motivați de a se încadra în câmpul muncii din țară, preferând să migreze în căutarea unui loc de muncă mai bine plătite în afara țării. Stimularea angajării tinerilor prin reducerea discrepanței dintre cererea și oferta pe piața muncii, pregătirea cadrelor calificate cu cunoștințe necesare pieței muncii și asigurarea formării profesionale continue este o prioritate pentru sindicate.

După eforturi considerabile ale sindicatelor, din ultimii doi ani, am reușit să stabilim un singur salariu minim pe țară, care doar în anul curent s-a majorat cu 25% și constituie circa 40% din salariul mediu lunar prognozat pe țară pentru anul precedent.

Cu suportul OIM, sunt implementate Parteneriate Locale de Ocupare, care s-au dovedit a fi instrumente utile pentru identificarea tinerilor NEET și integrarea acestora pe piața muncii. Concomitent, au fost implementate mai multe măsuri de stimulare a ocupării tinerilor, cum ar fi subvenții și vouchere pentru formare profesională.

CNSM, cu suportul OIM a desfășurat activități de instruire și a oferit suport consultativ și metodic pentru consolidarea activității comisiilor tripartite la nivel local, fiind elaborate mai multe ghiduri necesare pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel local.

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, în fiecare an, Ziua mondială a justiției sociale ne reamintește de necesitatea de a construi societăți mai juste și mai echitabile și a pune justiția socială în centrul agendelor politicilor internaționale, naționale și regionale.

Ziua mondială a justiției sociale reprezintă o ocazie de a iniția un dialog cu privire la acțiunile necesare pentru a consolida contractul social, a combate inegalitățile, a consolida capacitățile partenerilor sociali, pentru o mai bună protecție a drepturilor lucrătorilor.

În anul 2024, tema propusă de ONU pentru a marca Ziua mondială a justiției sociale este „Depășirea barierelor și crearea de oportunități pentru justiție socială”. Conceptul de „justiție socială” abordează modul în care sunt distribuite beneficiile și rezultatul muncii în societate, eliminate inegalitățile și asigurată egalitatea în șanse și tratament.

Foto simbol