Vineri, 23 februarie, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) urmează să se întrunească, la ora 15.00, în incinta Casei Guvernului, pentru a examina o serie de chestiuni de pe agendă, stabilite săptămâna trecută în cadrul ședinței Biroului executiv al CNCNC.

Astfel, reprezentanții Guvernului, Sindicatelor și Patronatelor vor pune în discuții chestiunile cu privire la revizuirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile și măsurile ce vizează reforma administrativă.

Printre cele mai importante chestiuni incluse în ordinea de zi se numără cea cu privire la prezentarea măsurilor incluse în Programul de ameliorare a securității și sănătății în muncă în domenii cu riscuri înalte de accidentare și îmbolnăvire (construcții, agricultură, industrie prelucrătoare) pentru anii 2024-2028.

De asemenea, va fi discutată chestiunea cu privire la oportunitatea ratificării Convenției OIM nr. 156/1981 privind egalitatea de șanse și tratament între forța de muncă feminină și masculină, lucrătorii având responsabilități familiale.

Amintim că, Comisia națională pentru consultări și negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social care se constituie pentru soluționarea problemelor ce țin de domeniul muncii și a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel național.

Foto simbol