„Sindicatul pentru noi – noi pentru sindicat!” – acesta a fost genericul unei activități de instruire organizată astăzi, 16 februarie, de Nadejda Andronic, formatoare CNSM, în cadrul cooperării Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu Agenția Daneză pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA), cu participarea președinților organizațiilor sindicale primare din mun. Chișinău din ramura culturii.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a salutat participanții și a apreciat munca acestora în consolidarea instituției sindicale, apărării și reprezentării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat din instituțiile de cultură.

Tematica seminarului desfășurat s-a axat pe aspectele motivării sindicale. Nadejda Andronic, vicepreședinta FSLC, formatoarea activității, a reiterat importanța și necesitatea organizării în sindicate în scopul apărării drepturilor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor.

Formatoarea a punctat drepturile și garanțiile sindicatelor prin prisma legislației în vigoare și acțiunile sindicatelor la nivel național și ramural în realizarea acestora. Participanții au menționat că, baza motivării sindicale este Convenția colectivă la nivel de ramură și Contractele colective la nivel de unitate, care stabilesc anumite beneficii membrilor de sindicat.

În cadrul activităților de grup, liderii sindicali au făcut schimb de experiență despre acțiunile întreprinse în vederea motivării sindicale. Prin diverse tehnici și metode exersate în cadrul activităților desfășurate, participanții și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și argumentare de a recruta salariații nesindicalizați din instituțiile pe care le reprezintă.