Membrii Consiliului General al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova, întruniți recent în ședință, au efectuat o evaluare a activității desfășurate în anul 2023 și au discutat prioritățile pentru anul 2024. La activitate a participat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Vasile Mămăligă, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova, a comunicat despre realizările din 2023, inclusiv eforturile conjugate ale partenerilor sociali din ramură materializate la finele anului trecut prin semnarea Protocolului–Acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023–2026.

În cadrul ședinței Consiliului General al Federației „Agroindsind”, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a subliniat importanța dezvoltării parteneriatului social în ramură pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă agricultorii din Republica Moldova. De asemenea, vicepreședintele CNSM a comunicat despre activitățile și realizările Confederației în 2023, inclusiv prioritățile pentru anul curent în domeniul protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat.

Obiectivele trasate de sindicaliștii din agricultură pentru anul curent se referă la implementarea prevederilor Rezoluției Congresului VIII al Federației „Agroindsind” și promovarea obiectivelor federației prin intermediul unei campanii de informare, soluționarea problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat în domeniul protecției muncii, dezvoltarea parteneriatului social la toate nivelurile, dezvoltarea programelor educaționale și de instruire a membrilor de sindicat. Prioritățile respective pot fi accesate aici.

De asemenea, participanții la ședință au discutat despre proiectul „FNSAA 2022-2027: “Spre un sindicat combativ, modern și consolidat”, precum și chestiuni organizatorice cu privire la activitatea Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova planificate pentru anul 2024.