Membrele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit la data de 28 decembrie în cadrul unei ședințe organizatorice pentru a stabili prioritățile pentru anul viitor. La ședință au participat Igor Zubcu, președinte CNSM, și Lilia Franț, vicepreședinta Confederației.

În debutul ședinței, Igor Zubcu, președinte CNSM, a mulțumit Liubei Rotaru, ex-președinta Comisiei de Femei a CNSM, pentru munca depus de-a lungul anilor în cadrul Comisiei și activitățile desfășurate în scopul protejării drepturilor social-economice ale femeilor din Republica Moldova.

Liderul sindical a subliniat rolul Comisiei de Femei a CNSM și demersurile făcute de femeile sindicaliste pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii, document ratificat astăzi, 28 decembrie, de către Parlamentul Republicii Moldova. Ratificarea și implementarea prevederilor Convenției respective va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu pentru eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii.

Totodată, președintele CNSM a vorbit despre realizările din 2023 și prioritățile Confederației în 2024. În contextul sărbătorilor de iarnă, președintele CNSM a adresat un mesaj de felicitare femeilor sindicaliste dorind acestora și familiilor lor un nou an plin de realizări, obiective ambițioase și noi realizări în domeniul protecției social-economice.

La rândul său, Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM a accentuat că în următoarea perioadă noua componență a Comisiei își propune să fie o voce puternică a femeilor sindicaliste, auzită de guvernanți, prin promovarea inițiativelor menite să contribuie la îmbunătățirea situației social-economice a femeilor din Republica Moldova, conform obiectivelor strategice ale CNSM trasate pentru următoarea perioadă.

În cadrul ședinței, la propunerea Angelei Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM, femeile sindicaliste au ales două vicepreședinte ale Comisiei – Ana Cimpoieșu, reprezentanta Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova și Angela Morarencu, reprezentanta Federației Sindicale „Sindenergo”.

Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a subliniat că în anul care vine femeile sindicaliste își propun să desfășoare un șir de activități. În acest sens, a fost elaborat planul de activitate al Comisiei pentru anul 2024, prevederile căruia au fost discutate în cadrul ședinței de astăzi.

Planul respectiv include activități ce se referă la organizarea și desfășurarea mai multor campanii de informare cu diverse tematici, organizarea unor ședințe comune cu Platforma Femeilor Deputate, desfășurarea activităților care au în vizor probleme legate de sănătatea femeilor, problemele cu care se confruntă femeile de la sate, activități dedicate combaterii violenței și hărțuirii în baza de gen, participarea la activitățile organizate de CNSM pe parcursul anului 2024 ș.a.

Menționăm că, Comisia de Femei este o structură a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.