Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a expediat în adresa Guvernului Republicii Moldova avizul la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”, inclus în ordinea de zi a ședinței Guvernului din 27 decembrie 2023.

Proiectul respectiv a fost prezentat pentru consultări publice fiind elaborat în scopul reexaminării intervalului pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00, care necesită a se efectua la fiecare modificare a salariului minim pe țară.

„CNSM și-a expus propunerile și obiecțiile asupra proiectului menționat în procesul de avizare, dar, fără vreo argumentare convingătoare, acestea nu au fost luate în considerare. Mai mult decât atât,  reexaminarea intervalului de salarii prevăzută în Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.743/2002 s-a făcut fără a avea vreun mecanism de reexaminare, aprobat sau stabilit printr-un act normativ în vigoare”, se arată în avizul Confederației.

În avizul expediat Guvernului Republicii Moldova, CNSM a venit cu mai multe propuneri pentru a perfecta proiectul menționat. Sindicaliștii solicită să fie asigurată creșterea de 25 la sută pentru toate intervalele de salarii, inclusiv pentru valorile maxime. Această propunere este argumentată de faptul că sunt cazuri când salariile actuale depășesc valoarea maximă a intervalului propus și nu vor fi asigurate creșteri de salarii, inclusiv se va crea o situație, de exemplu, când salariile unor specialiști vor depăși salariile conducătorilor.

De asemenea, sindicaliști au propus ca Pct. 21 din hotărâre să fie expus în următoarea redacție:

„Pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de angajator, conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate.

Diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor, se va efectua gradual, pornind de la salariul minim.

Cuantumurile  minime ale salariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate în alineatul precedent, vor fi următoarele.

Categorii de angajați după nivelul de pregătire profesionalăCoeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Muncitori necalificați1,0
Muncitori de calificare medie1,20
Muncitori de calificare superioară1,40
Specialiști1,50
Personal de conducere2,00

În salariul minim nu se include salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri și premiile trimestriale/semestriale) și alte plăți de stimulare sau compensare.

Concomitent, din pct. 3 al hotărârii se va exclude propoziția „Pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate.”

Sindicaliștii susțin că această propunere are ca scop revenirea la reglementarea stabilirii salariilor, atunci când angajatorii aplică sisteme netarifare de salarizare, precum și de a exclude situațiile când salariile sunt stabilite în aceeași mărime pentru toți angajații unității economice.

CNSM a venit cu propuneri concrete ce se referă la conținutul tabelulului din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”. Aceste propuneri, inclusiv avizul integrat al CNSM, pot fi accesate aici.

Foto simbol