În ajunul Zilei energeticianului, marcată în Republica Moldova anual la data de 22 decembrie, Federația Sindicală „Sindenergo” a organizat recent conferința anuală cu genericul ,,Dialogul social constructiv – cheia succesului întreprinderilor și sindicatelor din ramura energetică”, la care au participat 75 de membri ai comitetelor sindicale, contabili și trezorieri ai organizațiilor sindicale primare, conducătorii întreprinderilor din ramură.

La lucrările conferinței au participat, de asemenea, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, președinte CNSM, și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM.

Victoria Niță, președinta Federației „Sindenergo”, a subliniat că scopul activității este dezvoltarea dialogului social și consolidarea parteneriatului la nivel de unitate și ramură. În legătură cu aceasta, Victoria Niță a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei energeticianului și a menționat importanța unui dialog eficient la întreprinderi și a prezentat o informație detaliată despre activitatea Federației în anul 2023.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a relatat despre principalele realizările a Confederației din acest an și acțiunile întreprinse în vederea protejării drepturilor și intereselor salariaților, membri de sindicat, și a adresat la rândul său un mesaj de felicitate salariaților din ramură cu ocazia zilei profesionale marcate de energeticieni.

În cadrul activității, Angela Morarencu, președinta Comisiei de Femei a Federației „Sindenergo”, și Ion Carapostol, președintele Comisiei de Tineret a Federației „Sindenergo”, au venit cu informații despre activitatea acestor structuri, desfășurată în 2023, și au comunicat despre obiectivele pentru anul 2024.

Anna Pavliuc, absolventa ediției a IX-a a Școlii Sindicale din Moldova, membră de sindicat din cadrul Î.S. „Moldelectrica”, a prezentat participanților proiectul sindical elaborat în perioada instruirii, care a fost implementat în Sucursala “RETÎ Nord-Vest” a Î.S. „Moldelectrica” cu suportul organizației sindicale primare de la unitate.

Președinții organizațiilor sindicale prezenți la activitate au venit cu informații privind consultările reciproce și negocierile colective, dar și despre implementarea prevederilor Contractelor colective de muncă.

Potrivit Federației „Sindenergo”, reprezentanții întreprinderilor au salutat inițiativa federației de a organiza astfel de evenimente și au subliniat că vor rămâne în continuare deschiși spre comunicare pentru identificarea soluțiilor viabile și de durată pentru a soluționa problemele cu care se confruntă lucrătorii întreprinderilor din ramură.

În semn de recunoștință și înaltă apreciere a activității profesionale și sindicale, conducerea Federației „Sindenergo” a înmânat mai multor membri de sindicat Diplome de onoare și distincția supremă a federației – Medalia pentru merite în activitatea sindicală.