În scopul sensibilizării opinii publice, a instituțiilor naționale și celor internaționale cu privire la problemele ce vizează discrepanța dintre efortul depus de funcționarii publici cu statut special și nivelul retribuirii muncii acestora, la data de 11 decembrie curent, Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX” a organizat la Chișinău conferința internațională cu genericul “Remunerarea muncii a funcționarului public cu statut special. Noi abordări în era multiplelor crize“.

La conferință au participat conducerea Federației “SINDLEX”, liderii de sindicat din cadrul organizațiilor membre ale Federației – Sindicatul “DEMNITATE”, Sindicatul “FRONTIERA”, Sindicatul “GARDIANUL”, Sindicatul “SALVATORUL”, Sindicatul “SindMAI”, parteneri sociali la nivel național – Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Anatolie Falca, director al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), șefi ai subdiviziunilor din cadrul MAI, Ministerului Justiției, altor instituții de resort.

De asemenea, au participat parteneri internaționali ai Federației “SINDLEX”, Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din România, Nicolae Cîrlan, secretar general al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din România (SNPPC), Andrean Neagoe, vicepreședinte al Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare din România, Florin Stoica, secretar general al Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare din România.

Participanții au pus în discuție subiecte ce vizează retribuirea muncii, condițiile de muncă, practicele internaționale în domeniul identificării riscurilor profesionale ale funcționarilor publici cu statut special.

În mesajul său, Mihail Lașcu, președintele Federației “SINDLEX, a menționat că astfel de întruniri sunt extrem de importante pentru a face un schimb de opinii, a cunoaște experiența altor state în domeniul promovării drepturilor social-economice ale polițiștilor.

Angela Otean, secretar general al Federației “SINDLEX”, a specificat că “condițiile de risc permanent pentru viața și sănătate, pericolele la care se expun funcționarii publici cu statut special, sunt o realitate ce necesită o implicare plenară a statului în ceea ce privește protecția drepturilor social-economice ale acestor categorii de angajați. Statul are nevoie de cadre profesioniste cu perspective europene, dar necesită și de a investi în ei, pentru a le păstra integritatea și a le oferi șanse de trai decent.”

Prezent la lucrările conferinței, Igor Zubcu, președintele CNSM, a remarcat că salariul mediu a funcționarului public cu statut special este mai mic decât salariul mediu pe economie, însă securitatea și ordinea publică trebuie să fie o prioritate la nivel de țară, iar salariile acestor categorii de angajați  necesită a fi majorate pentru a avea o muncă decentă, a păstra și motiva specialiștii, a minimiza efectele migrației forței de muncă care are un impact negativ asupra situației în ramură.

Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției al MAI, consideră că salariile competitive pentru funcționarii publicii cu statut special vor aduce în sistem tineri angajați și nu va mai fi deficit de funcții.

În cadrul conferinței, Olesea Junea, șefa Direcției finanțe din cadrul MAI, și Alexandru Lungu, șef al Direcției finanțe din cadrul Ministerului Finanțe, au specificat că politica Ministerelor se bazează pe necesitatea îmbunătățirii nivelului de salarizare și a condițiilor de muncă ale funcționarilor publici cu statut special, la nivelul colegilor din țările europene.

Vasile Zelca, președintele SNPPC din România, a atras atenția la activitatea Guvernului, organelor de resort, care nu trebuie să facă economie în dauna celor care nu au zi sau noapte fără evenimente, care sunt tot timpul la dispoziția instituțiilor statului și a populației.

Potrivit lui Vasile Zelca, președintele SNPPC din România, Guvernul nu trebuie să facă economie la bugetul de stat prin restrângerea sau plata cu întârziere a unor drepturi ale personalului din sectorul de apărare, ordine publică și securitatea națională. Astfel de „economii” pot genera disfuncționalități ale statului de drept și pot avea repercusiuni directe asupra securității cetățenilor, având în față un domeniu important – apărare, ordine publică și siguranță națională – confruntat cu probleme grave, între care, lipsa fondurilor și a dotărilor, care au devenit primordiale.