Perfecționarea continua a formatorilor sindicali este una dintre prioritățile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). În acest sens, săptămâna curentă un grup de formatori sindicali din țara noastră participă la o activitate de instruire desfășurată în incinta Institutului Muncii cu suportul metodologic oferit de Jan Køhler Nielsen, expert din Danemarca.

Această activitate de instruire este organizată de CNSM în cadrul unui proiect implementat cu susținerea Agenției Daneze pentru Dezvoltarea Sindicatelor (DTDA) și New Democracy Fund. Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea rolului mișcării sindicale în Republica Moldova și abilitarea sindicatelor în promovarea mai eficientă a drepturilor lucrătorilor.

Expertul danez, Jan Køhler Nielsen, a subliniat că această activitate urmărește să consolideze capacitățile formatorilor sindicali din Republica Moldova în vederea elaborării și desfășurării unor activități de formare și instruire sindicală racordate la necesitățile lucrătorilor, prin abordarea tematicilor legate de importanța participării sindicatelor la procesele de integrare în Uniunea Europeană, implementarea standardelor internaționale în domeniul muncii, fortificarea rolului formatorilor sindicali.

Participanții la această activitate de instruire sunt familiarizați cu Manualul Formare de Formatori elaborat pe baza strategiei de educație a DTDA, focusat pe mai multe module care oferă formatorilor și educatorilor sindicali orientări, suport vizual, și instrucțiuni practice care îi conduc pe formatori prin fiecare etapă a proceselor bazate pe strategii educaționale specifice privind modul de dezvoltare și de sprijinire a competențelor formatorilor.

Astfel, formatorii sindicali din Republica Moldova află informații despre abordarea sistematică în conceperea programelor de formare, discută despre metode de formare a lucrătorilor aplicate la nivel internațional și fac un schimb de experiență pe marginea programelor de formare sindicală dezvoltate.

Precizăm că activitatea formatorilor sindicali este reglementată de Statutul formatorului sindicatelor și Regulamentul formatorului sindical, aprobat prin Hotărârea CC al CNSM, nr. 6-7 din 30.06.2011 și modificat prin Hotărârea CC nr.3-10 la 28.09.2022.

În prezent, echipa de formatori de care dispune Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova întrunește 27 de formatori naționali și 16 formatori ramurali.