Începând cu 1 ianuarie 2024 cuantumul salariului minim pe țară va constitui 5 mii lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de cuantumul salariului minim pe țară stabilit pentru anul 2023. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 6 decembrie, de către Guvernul Republicii Moldova.

Acest rezultat a fost obținut urmare a insistențelor repetate ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Pe parcursul anului, sindicatele au făcut un șir de demersuri în adresa Guvernului și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova de a iniția discuțiile de majorare a salariului minim.

Începând cu luna iunie a acestui an, practic la fiecare ședință, în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, au fost discutate diferite opțiuni de majorare a salariului minim, Sindicatele, accentuând necesitatea majorării salariului în cauză, în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană care prevede că salariul minim în fiecare țară trebuie să fie de cel puțin 50% din salariul mediu. În cazul Republicii Moldova, referința de 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2023 – de 11700 de lei, ar rezulta într-un salariu minim de 5850 lei.

Deși salariul mediu pe economie în anul 2022 a crescut cu 15,5% față de 2021, în termeni reali, însă, acesta a fost în descreștere cu 10,3%. Chiar și pe parcursul semestrului I al anului curent, această tendință se menține, salariul mediu lunar diminuându-se cu 1,3%: în sfera bugetară cu 1,6%, iar în sectorul real al economiei, cu 1,3 la sută. Conform datelor statistice pentru septembrie 2022, circa 1/3 din salariații din economia națională au avut un salariu sub 6000 de lei, iar 12% din angajați au primit un salariu de până la 4000 de lei, dintre care 17% au fost din sectorul bugetar.

Reprezentanții CNSM au prezentat mai multe argumente în favoarea majorării salariului minim pe țară: situația social-economică nefavorabilă din țară, urmare a nivelului înalt al inflației (de 30,2% realizate în anul 2022) și reducerii valorii reale a salariilor (cu 10,3% pe parcursul perioadei date), precum și reieșind din necesitatea ca salariul minim pe țară să asigure cel puțin necesitățile de bază ale salariaților și să permită realizarea dreptului la o pensie minimă pentru limită de vârstă fără a fi necesară compensarea din partea bugetului de stat a diferenței până la pensia minimă.

De asemenea, la 6 octombrie curent, în contextul Zilei Mondiale a Muncii Decente, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat masa rotundă cu genericul „Salariu minim conform standardelor europene”, cu participarea reprezentanților Guvernului Republicii Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, Organizației Internaționale a Muncii, Confederației Naționale Sindicale ”CARTEL ALFA” din România, unde au fost prezentate argumente exhaustive cu privire la necesitatea majorării salariului minim în Republica Moldova.

Totodată, pe parcursul anului 2023 conducerea CNSM a avut întrevederi și negocieri cu conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, privind stabilirea unui salariu minim care să contribuie la soluționarea mai multor probleme în domeniul salarizării și protecției social-economice.

Potrivit notei informative la proiectul hotărârii Guvernului ,,Privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară pentru anul 2024”, cuantumul salariului minim pe țară, stabilit în mărime de 5000 lei, este argumentat de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional, în ce privește utilizarea forței de muncă.

Salariul minim reprezintă mărimea minimă a retribuției în lei, stabilită de către stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia patronul nu este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră, îndeplinită de angajat. Este important de precizat că menținerea cuantumului salariului minim este obligatorie pentru toți agenții economici, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare. Acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv de muncă, nici prin contractul individual de muncă.

Potrivit prevederilor Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, salariul minim pe lună, precum și salariul minim pe oră calculat pornindu-se de la norma lunară a timpului de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după consultarea cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și se reexaminează cel puțin o dată pe an.

CNSM va depune în continuare toate eforturile necesare pentru negocierea și stabilirea cuantumului salariului minim pe țară în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Foto simbol