Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit joi, 30 noiembrie, în cadrul ședinței ordinare, pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică.

Conform ordinii de zi a ședinței, sindicaliștii au analizat subiecte legate de propunerile CNSM, în forma unui proiect de Lege, pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova, propunerile CNSM la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024, amendamentele CNSM la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024.

Sindicaliștii au dezbătut pe marginea proiectelor de hotărâri ale Consiliului General al CNSM din 15 decembrie 2023, aprobarea componenței nominale a Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, desemnarea președintei Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, organizarea Concursului organizațiilor sindicale primare, precum și chestiuni de ordin organizatoric.

Sindicaliștii au luat act de informația prezentată despre propunerile CNSM, în forma unui proiect de Lege, pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și au aprobat propunerile discutate care urmează a fi înaintate Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru examinare în cadrul grupului de lucru tripartit, format sub egida ministerului pentru elaborarea propunerilor de perfecționare a Codului muncii.

Propunerile CNSM la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 includ majorarea cheltuielilor pentru recuperarea sănătății prin tratament balneo-sanatorial și reabilitare pentru persoanele asigurate până la 80 de milioane de lei, majorarea cheltuielilor pentru odihna de vară a copiilor până la 20 de milioane de lei pentru a acoperi rata inflației și numărul copiilor care își fortificau sănătatea în anul 2018.

Propunerile CNSM la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 se mai referă la majorarea ajutorului de deces pentru corelarea cu cheltuielile minime pe care le suportă membrii familiei în legătură cu decesul persoanei, mai cu seamă că cuantumul acestuia nu a fost modificat din anul 2013, majorarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, cu examinarea posibilității indexării la rata inflației a indemnizațiilor lunare pentru creșterea copilului pentru persoanele asigurate și planificarea în acest sens a resurselor financiare în bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2024.

În context, menționăm că Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice a propus ca ajutorul de deces să fie majorat până la suma de 15 mii de lei, precum și majorarea resurselor financiare din cadrul fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru sănătatea reproducerii.

Cu privire la propunerile CNSM la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024, s-a menționat necesitatea majorării transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea persoanele neangajate prevăzute la art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat, respectarea prevederilor pct. 9 al Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 594/2002.

Tot la capitolul dat, s-a propus introducerea finanțării din contul fondului măsurilor de profilaxie a cheltuielilor pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial în sumă de 50 mil. lei și personalizarea pe un cont individual al asiguratului al sumelor primelor medicale în formă de contribuție procentuală ce depășesc suma de 12636 de lei, care va putea fi utilizată pentru achitarea serviciilor și investigațiilor medicale sau pentru procurarea medicamentelor.

Sindicaliștii au mai propus amendarea legislației prin care să fie prevăzut ca în cazul în care persoana a fost inclusă în lista de așteptare pentru intervenție sau investigație, dar între timp a efectuat-o din cont propriu, acesteia să-i fie compensate sumă aferentă serviciului contractat în limita costului prevăzut în Programul unic de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Totodată, precizăm că în calitate de președintă a Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a fost desemnată Angela Otean, președinta Sindicatului “Demnitate”, anterior vicepreședinta Comisiei de Femei a CNSM.

De asemenea, au fost discutate chestiuni de ordin organizatoric care vizează activitatea mișcării sindicale planificată pentru perioada următoare.  

Amintim că, Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Comitetul Confederal al CNSM definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.