19 formatori tineri instruiți în domeniul drepturilor legate de muncă. 6 pliante informative cu privire la drepturile la locul de muncă elaborate. Ghidul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” actualizat. 24 seminare de instruire în 4 instituții de învățământ. 496 de studenți instruiți. Acestea sunt rezultatele proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă” care astăzi, 28 noiembrie 2023, a ajuns la final, fiind discutate în cadrul unei ședințe de totalizare.

La ședință au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai Fundației „Friedrich Ebert”, Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activităților de Tineret din Republica Moldova, conducătorii instituțiilor de învățământ unde au fost organizate activitățile de instruire, formatorii proiectului, studenți de la instituțiile de învățământ.

În deschiderea evenimentului, Igor Zubcu, președinte CNSM, a precizat că proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” a pus accent pe sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

„Tinerii sunt permanent în centrul atenției sindicatelor prin activități de instruire, participarea tinerilor la procesele decizionale, incluziunea tinerilor în activitatea sindicală și pe piața muncii. Statisticile cu privire la încadrarea tinerilor în piața muncii sunt mai mult decât îngrijorătoare. Peste 30 la sută din tinerii care muncesc, activează în economia informală. Peste 10 la sută din tineri lucrează fără contracte individuale de muncă. Tinerii au cunoștințe insuficiente pentru o bună integrare pe piața muncii. Proiectul dat a avut în vizor sporirea nivelului de cunoaștere a drepturilor în rândul tinerilor și reducerea vulnerabilităților cu care se confruntă. Bunele parteneriate dezvoltate în cadrul acestui proiect trebuie continuate pentru a îmbunătăți situația tinerilor pe piața muncii”, a specificat liderul sindical.

La rândul său, Dan Palihovici, coordonator Program Politici Sociale la Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, a subliniat că tinerii sunt printre categoriile de populație cu cea mai mare vulnerabilitate de integrare pe piața forței de muncă. Anume din acest considerent a fost lansat acest proiect, pentru a oferi tinerilor suportul de care au nevoie în procesul de încadrare în câmpul muncii, astfel încât drepturile și interesele lor să fie respectate.

În cadrul celor trei panele de discuții, participanții la ședință au dezbătut pe marginea problemelor cu care se confruntă tinerii în procesul de încadrare pe piața muncii, viziunile sindicatelor în domeniul dat, politici naționale de susținere a tinerilor specialiști, cum tinerii își cunosc drepturile și cum acestea sunt apărate, implicarea instituțiilor de învățământ în pregătirea tinerilor pentru piața forței de muncă.

Amintim că cele 4 instituții de învățământ unde au fost organizate activitățile de instruire a studenților absolvenți au fost Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Cooperatist din Moldova și Colegiul Agroindustrial din Ungheni.

În cadrul acestora, formatorii și experții proiectului le-au vorbit tinerilor despre drepturile la locul de muncă, protecția social-economică a salariaților, securitatea și sănătatea în muncă, importanța apartenenței la sindicate, securitate socială.

De asemenea, precizăm că cele 6 pliante elaborate în cadrul proiectului conțin informații utile despre contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, timpul de muncă, timpul de odihnă, retribuirea muncii, drepturi și garanții la locul de muncă, exercitarea dreptului la muncă. Pliantele respective pot fi accesate pe pagina web a CNSM.

Proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cooperare cu Fundația „Friedrich Ebert” pe parcursul anului 2023, a avut drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

Datele statistice privind relația tinerilor cu piața muncii ne indică că doar 29 de tineri din 100 sunt plasați în câmpul muncii, pe când în jur de 67 sunt inactivi dintre care mai puțin de jumătate sunt încadrați în procesul de studii și formare profesională, ceilalți fie plecați peste hotare (23,8%), fie casnic (16%), sau sunt în altă situație. De asemenea, 2 din 5 șomeri înregistrați sunt tineri (16-29 ani), iar 4 tineri din 25 sunt în căutarea unei vieți mai bune peste hotare.

Mai multe fotografii de la această activitate pot fi găsite pe pagina de Facebook a CNSM.