De Ziua formatorului sindical, marcată anual la data de 2 noiembrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat în incinta Institutului Muncii un seminar de perfecționare a formatorilor sindicali, cu participarea experților de la Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”. Totodată, un grup de 6 sindicaliști au primit din partea conducerii CNSM și Institutului Muncii certificatul care confirmă gradul de calificare „Formator sindical de nivel național”.

Cu prilejul Zilei formatorului sindical, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a adresat un mesaj de felicitare tuturor formatorilor sindicali din Republica Moldova, subliniind rolul important al acestora în educația sindicală, pregătirea cadrelor sindicale conform cerințelor și provocărilor actuale, perfecționarea permanentă, dar și mărirea echipei de formatori sindicali fiind o activitate prioritară pentru CNSM.

„Aduc sincere felicitări echipei de formatori sindicali, mulțumindu-vă pentru contribuția în dezvoltarea sindicalismului autentic și apreciind rolul important al formatorului în dezvoltarea procesului educațional la diverse niveluri, în formarea și dezvoltarea abilităților profesionale ale liderilor și activiștilor sindicali, în instruirea și informarea membrilor de sindicat”, a menționat președintele CNSM.

Liderul sindical a trecut în revistă principalele realizări ale mișcării sindicale de-a lungul timpului în domeniul educației sindicale, orientate spre fortificarea capacităților organizaționale ale sindicatelor, dezvoltarea sistemului educațional sindical, schimbul de experiență cu diverse organizații din străinătate și preluarea de bune practici cu privire la formarea sindicală.

Președintele CNSM a venit cu propunerea de a organiza în anul 2024 o Gală a formatorilor sindical, pentru a celebra realizările acestora, și de a spori rolul formatorilor sindicali în calitate de ambasadori ai muncii decente.

Totodată, cu mesaje de felicitare au venit Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, Viorel Braga, director general al Institutului Muncii, precum și președinții centrelor sindicale național-ramurale și reprezentanții Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”.

În cadrul activității, Natalia Chihai, Irina Ciudin, Uliana Culea, Polina Fisticanu, Sergiu Suruceanu și Jana Șveț au primit certificatul care confirmă gradul de calificare „Formator sindical de nivel național”.

Împreună cu Petru Crețu și Marcel Decuseară, formatori din cadrul Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, participanții la seminar au discutat despre Setul European de Competențe a Formatorilor, rolul formatorului în educația non-formală, oportunități și instrumente de dezvoltare a formatorului.

Precizăm că Ziua formatorului sindical a fost instituită la data de 31 octombrie 2019 în cadrul ședinței Comitetului Confederal (CC) al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Instituirea acestei Zile având scopul de a evidenția rolul important al formatorilor sindicali în dezvoltarea procesului educațional la diverse niveluri, formarea și dezvoltarea abilităților profesionale ale liderilor și activiștilor sindicali, dezvoltarea programelor de instruire a membrilor de sindicat.

Activitatea formatorilor sindicali este reglementată de Statutul formatorului sindicatelor și Regulamentul formatorului sindical, aprobat prin Hotărârea CC al CNSM, nr. 6-7 din 30.06.2011 și modificat prin Hotărârea CC nr.3-10 la 28.09.2022. În prezent, echipa de formatori de care dispune Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova întrunește 27 de formatori naționali și 16 formatori ramurali.