Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a expediat în adresa Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 și a expus mai multe propuneri și obiecții la aceste proiecte.

Sindicaliștii consideră măsurile de susținere a angajaților din sectorul bugetar ca fiind binevenite în contextul situației social-economice din țară, însă, operarea acestora trebuie să țină cont de asigurarea unui sistem de salarizare transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază să reprezinte principalul element al remunerației personalului, precum prevede art. 1, alin. (2) al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

„Cu regret, constatăm că modificările operate pe parcursul ultimilor ani în domeniul salarizării angajaților din sectorul bugetar au dezechilibrat și fragmentat și mai mult sistemul de salarizare, dat fiind faptul că prin introducerea diferitor sporuri, majorări de clase de salarizare, transferări de la o valoare de referință la alta nu s-a ținut cont de asigurarea unei echități atât per domeniu de activitate, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare din sistem. În rezultatul modificărilor propuse la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. unic 852/MF/2023) și proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023, observăm o abordare neuniformă a motivării muncii.”, menționează sindicaliștii.

CNSM reamintește că conceptul care a stat la bază elaborării Legii nr. 270/2018 prevedea expres că prin implementarea sistemului unitar de salarizare se va asigura o abordare unică și echitabilă a remunerării muncii pentru angajații bugetari, or legislația precedentă în domeniu avea un caracter complex și fragmentat, care reprezenta o multitudine de sporuri și adaosuri la salariul de bază, care au contribuit la fragmentarea și complexitatea sistemului de salarizare. De asemenea, în concept se menționa că „Nu în ultimul rând, fragmentarea sistemului e cauzată și de inițiativele, cu o anumită periodicitate, de modificare a cadrului normativ în domeniul salarizării (majorări prin diferite forme), favorizând anumite categorii de angajați.”.

„Considerăm că măsurile de politică salarială trebuie să asigure o continuitate și necesită a fi planificate și pentru anul 2024 pentru sporirea motivației și menținerea puterii de cumpărare a salariilor. Considerăm că majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar trebuie să fie operată prin creșterea efectivă a salariului de bază și stabilirea unei valori unice de referință la calcularea salariilor, precum și majorarea salariului minim. Stabilirea salariului minim pe țară conform prevederilor Directivei Parlamentului European și a Consiliului nr. 2041/2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană în mărime de 50% din salariul mediu lunar este eminentă și importantă atât pentru sectorul bugetar, cât și real”, subliniază CNSM.

În vederea îmbunătățirii sistemului de salarizare în sectorul bugetar, CNSM solicită crearea unui grup de lucru responsabil de modificarea legislației în domeniu, care să contribuie la elaborarea unui cadru legal pentru asigurarea unei salarizări echitabile cu respectarea principiului remunerării egale pentru munca de valoare egală pentru toți angajații din sectorul bugetar.

Avizul CNSM la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 poate fi accesat aici.