La 20 septembrie curent, Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a întrunit în ședință ordinară pentru a examina chestiunile ce se referă la starea de lucruri în cadrul unor instituții din ramură, unde există organizații sindicale, membre ale FSLC.

La deschiderea ședinței a participat, cu un mesaj de salut, Igor Zubcu, președintele CNSM, care a informat sindicaliștii din ramura culturii despre acțiunile Confederației din ultima perioadă. Totodată, liderul sindical a înmânat Insigna de onoare a CNSM Emiliei Tincu, președinta Consiliului Ramural Ștefan Vodă al FSLC pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor.

Ordinea de zi a ședinței a inclus subiecte cu privire la activitatea administrației și organelor sindicale din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului de Istorie a Moldovei, Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial în vederea respectării legislației muncii și prevederilor Convenției Colective la nivel de ramură; totalurile organizării odihnei de vară și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023; delegarea echipei sportive a FSLC la Spartachiada a VI-a a CNSM.

Astfel, despre situația privind activitatea administrației și organelor sindicale din instituțiilor de cultură menționate mai sus, membrii organului sindical au fost informați de către Tatiana Cazacu, șefa Secției protecție juridică și social-economică a Consiliului Republican al FSLC.

Potrivit specialistei, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că administrația instituțiilor respective depun eforturi în vederea respectării prevederilor legislației muncii și ale Convenției colective (nivel de ramură), în special, plata salarială, acordarea concediilor anuale și suplimentare de odihnă. S-a menționat despre realizarea dialogului social în instituțiile vizate, fiind negociate și încheiate Contracte colective de muncă la nivel de unitate, semnate de conducătorii instituțiilor și al sindicatului din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și în cadrul Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

Cu toate acestea, administrația instituțiilor verificate nu au reușit în deplină măsură să asigure respectarea cadrului legislativ în domeniul muncii și prevederilor Convenției colective nivel de ramură. Reieșind din cele expuse, prin hotărârea adoptată la subiectul pus în discuție, Comitetul Executiv al FSLC recomandă  administrației și organelor sindicale din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului de Istorie a Moldovei, Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial să întreprindă măsurile de rigoare în vederea eliminării lacunelor depistate și a abaterilor de la normele legale.

De asemenea, participanții la ședință au luat act de informația despre totalurile organizării de către organele sindicale din cadrul FSLC a odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023, prezentată de către Tatiana Țulea, șefa Secției finanțe, contabilitate și asigurări sociale a FSLC.

Potrivit acesteia, odihna de vară a copiilor și adolescenților salariaților din ramura culturii, în perioada estivală 2023, a fost organizată în conformitate cu hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 212 din 12.04.2023 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023” și hotărârea Comitetului Confederal al CNSM ”Cu privire la repartizarea mijloacelor bugetului de stat pentru organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023”.

Comitetul Executiv al FSLC a examinat și alte subiecte de organizare și activitate curentă, în conformitate cu prevederile statutare.