Partenerii sociali din ramura construcțiilor s-au întrunit recent în cadrul mesei rotunde ”Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) – în vizorul partenerilor sociali din ramură”, organizată de către Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”.

Potrivit organizatorilor, scopul activității a fost de a îmbunătăți dialogul între partenerii sociali și autoritățile publice centrale și locale în vederea asigurării condițiilor de muncă la întreprinderile din  ramură care ar corespunde cerințelor minime de securitate, prevăzute în legislația muncii.

În cadrul mai multor paneluri de discuții, participanții au abordat probleme legate de perspectiva dezvoltării SSM prin prisma instrumentelor de dialog social, organizarea activităților de protecție și prevenire în cadrul întreprinderilor din ramură, cercetarea accidentelor de muncă, instruirea lucrătorilor în domeniul SSM, organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru SSM la nivel de unitate.

Pentru a consolida capacitățile instituțiilor responsabile de implementarea activităților în domeniul SSM, participanții la masa rotundă au venit cu mai multe propuneri și recomandări: implementarea măsurilor de prevenire pentru a dezvolta o cultură a prevenirii accidentelor de muncă, organizarea de seminare și reuniuni pentru a efectua schimb de informații și experiență; promovarea celor mai bune practici de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

De asemenea, s-a propus elaborarea de materiale informative, realizarea companiilor de sensibilizare dedicate Zilei internaționale a securității și sănătății în muncă, îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale a personalului instituțiilor cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă prin instruire, pregătire profesională și recalificare continuă.

Precizăm că masa rotundă a fost organizată cu susținerea Confederației Industriei Daneze.