Astăzi, 20 iulie 2023, Parlamentul a adoptat, în prima lectură, modificarea art. 10 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000 în sensul scutirii sindicatelor de taxa de înregistrare, care la momentul actual constituie 1149 lei.

Proiectul de lege a fost elaborat, urmare a multiplelor adresări din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), începând cu anul 2021, pe diverse platforme, prin care sindicaliștii atrăgeau atenția că existența acestei taxe constituie un impediment esențial în realizarea dreptului constituțional al salariaților la întemeierea și afilierea în sindicat. Or, prin impunerea taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale, în cazul constituirii organizației sindicale sau al modificării statutului acesteia, fiind afectată grav activitatea sindicatului, al cărui scop, la fel ca și în cazul altor organizații necomerciale, care sunt scutite de asemenea taxă, nu este unul comercial sau economic.

Reamintim că, Legea sindicatelor nr. 1129/2000 nu stabilește taxă pentru înregistrarea sindicatelor, însă, Agenția Servicii Publice (ASP) aplica regula comună pentru înregistrarea persoanelor juridice și, organizațiile sindicale, la depunerea documentelor respective, urmau să prezinte documentul care confirma achitarea taxei de înregistrare în sumă de 1149,00 de lei, fapt care era în contradicție cu Convenția nr. 87/1948 a Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical.

 Potrivit acestei Convenții, dobândirea personalității juridice de către sindicate trebuie să fie doar o chestiune de formalitate, care să nu constituie un obstacol considerabil în dobândirea acestui statut.

Practica legislației naționale anterioare, mai exact, până în 2018, nu a prevăzut plata unei asemenea taxe pentru sindicate. Mai mult, la moment, organizația sindicală este unica organizație necomercială care achita taxa de înregistrare de stat în sumă de 1149 de lei. Pentru comparație servesc unele exemple: în baza Legii nr. 86/2020 și a Legii nr. 125/2007, organizațiile necomerciale și cultele religioase sunt scutite de taxa de înregistrare de stat.

Astfel, legea votată de Parlament prevede scutirea sindicatelor și patronatelor de achitarea taxei de înregistrare de stat, asigurând dreptul fundamental al salariaților și al angajatorilor, consfințit în Constituția Republicii Moldova, precum și respectarea prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 87/1949 privind libertatea asocierii și protecția dreptului la organizație.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege urmează să fie examinat și aprobat și în lectura a doua de către Parlamentul Republicii Moldova.