În contextul crizei forței de muncă tot mai accentuate în sectorul agroindustrial, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” a demarat recent, la Cahul, ciclul de activități cu genericul „Reperele depășirii deficitului forței de muncă calificată la întreprinderile din sectorul agroindustrial”.

La lansarea activității au participat conducerea federației, parteneri sociali din raionul Cahul, reprezentanți ai administrației publice locale și antreprenori din sectorul agroindustrial din regiunea de sud a Republicii Moldova.

În mesajul său, Vasile Mămăligă, președintele Federației ”Agroindsind”, a menționat că acest subiect este extrem de important pentru toți partenerii sociali din ramură și a subliniat necesitatea identificării unor soluții durabile care ar îmbunătăți situația de pe piața forței de muncă.

Liderul sindical a accentuat că este necesar de minimalizat exodul salariaților, de a spori atractivitatea întreprinderilor din agricultură în rândul tinerilor specialiști, dezvoltarea infrastructurii în mediul rural, pregătirea continuă a cadrelor calificate în sistemul de învățământ profesional tehnic secundar.

Conform agendei activității, participanții au pus în discuție problemele cu care se confruntă întreprinderile din raion la capitolul asigurarea cu forță de muncă calificată și au adoptat o Declarație de Intenție pentru crearea Școlii Mecanizatorului ”AgroindVET” la Cahul.

De asemenea, participanții s-au referit la necesitatea consolidării dialogului social la nivel teritorial, întreprinderea mai multor acțiuni la nivel național menite să contribuie la minimizarea efectelor migrației, ajustarea ofertei educaționale la necesitățile pieței forței de muncă, implementarea politicilor de formarea profesională continuă în cadrul întreprinderilor agricole, implementarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în ramură. 

Mai multe detalii despre activitatea organizată la Cahul, inclusiv documentele puse în discuție, le puteți accesa pe pagina web a Federației ”Agroindsind” aici.