Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și organizațiile membre din cadrul ei – Sindicatul „Demnitate”, Sindicatul „Frontiera”, Sindicatul „Gardianul”, Sindicatul  „Salvatorul”,  Sindicatul „SindMAI”, reiterează cerințele sale către Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Justiției (MJ), Ministerul Finanțelor, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă în cadrul organelor de forță, astfel încât salariații să fie asigurați cu salariu decent și un pachet social corespunzător.

Potrivit unui comunicat de presă al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, în urma unei analize profunde și multidimensionale a situației legate de evenimentul tragic de la Aeroportul Internațional Chișinău, soldat cu moartea a doi angajați în timpul exercitării obligațiunilor de serviciu, sindicaliștii au venit cu mai multe constatări și revendicări.

„Constatăm impactul negativ în menținerea moratoriului pe cele circa 2500 de funcții ale FPSS din cadrul MAI în decursul acestor 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2019, or, sarcinile și responsabilitățile fișei de post a funcțiilor neacoperite financiar au fost și sunt îndeplinite de angajații din serviciile unde există astfel de funcții, fără a fi remunerați pentru aceasta”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii menționează că în prezent salariile angajaților structurilor de forță nu sunt atractive. În timp ce salariul mediu pe economie constituie 11 700 lei, un tânăr angajat din structurile de forță este remunerat cu circa 7000 lei. Salariul neatractiv, volumul mare de sarcini suplimentare în contextul pandemiei sanitare și războiului din țara vecină, gestionarea crizei refugiaților, a dus la un flux de demisii în cadrul mai multor structuri ale MAI, creând o situație alarmantă care generează disfuncțiuni organizatorice severe. 

„Angajații nu pot pleca în concedii planificate, sunt impuși să muncească peste program, fie și cu acordul lor, dar fără a fi remunerați pentru munca suplimentară sau prin cumul, acest fenomen contribuie la suprasolicitarea fizică și morală și apariția stării de surmenaj permanent”, accentuează sindicaliștii.

De asemenea, Federația „SINDLEX” constată că, din luna octombrie 2022 până în prezent, sporul de risc acordat în perioada stării de urgență pentru angajații MAI nu a fost achitat, deși demersuri în acest sens au fost făcute în adresa autorităților. 

În legătură cu cele menționate mai sus, Comitetul Federal al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” înaintează un șir de revendicări:

1. Federația „SINDLEX” solicită majorarea salariilor funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv polițiști, polițiști de frontieră, carabinieri, salvatori și pompieri, angajații din cadrul administrației penitenciarelor al Ministerului Justiției, altor categorii de salariați de la FPSS și militari, prin aprobarea unei valori de referință unice pentru toți subiecții grupului ocupațional „Ordine publică și securitatea statului”, care ar constitui 2800 lei. Prin această majorare s-ar reveni la puterea de cumpărare a anului 2020-2021 și ar diminua impactul ratei de inflație de peste 35%.

2.  Sindicaliștii cer scoaterea moratoriului pe funcțiile din cadrul MAI, ANP MJ, care au fost lipsite de acoperirea financiară în decursul ultimilor 5 ani, cu finanțarea acestora și permiterea completării lor cu candidați la serviciu, sau acceptarea cumulării acestora și remunerarea cumularzilor conform legislației în vigoare. Această măsură ar diminua supraoboseala personalului, care în decurs de 5 ani au îndeplinit  gratis atribuțiile de serviciu de pe fișa de post a funcțiilor neacoperite financiar.

3. Sindicaliștii solicită achitarea orelor suplimentar muncite de către angajații FPSS, stabilite în tabelele de pontaj pe perioada ultimilor 2 ani, conform evidenței globale a timpului de muncă, cât și achitarea sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit, pentru perioada 7 octombrie 2022 – prezent, perioadă declarată prin Hotărârea Parlamentului pe întreg teritoriul Republicii Moldova stare de urgență.

4. Federația „SINDLEX” solicită modificarea legilor speciale, respectiv Legea nr. 288/2016 și Legea nr. 300/2017, prin introducerea la compartimentul garanțiilor sociale a normei de hrană (tichetul de masă)  și a voucherului de vacanță, care ar oferi oportunitatea unei mese calde la prânz, minimalizând cazurile de îmbolnăvire gastrică, dar și oferind posibilitatea economiei surselor financiare din salariu.

5. Echipamentul de serviciu, uniforma, mijloacele speciale din dotare, necesită îmbunătățirea calității și   diversificarea acestora. Vestimentația de serviciu necesită a fi confecționată din stofă de calitate, comodă la diverse situații profesionale, iar calitatea croiului și confecției să fie trainică și rezistentă la multiplele spălări. Încălțămintea necesită a fi procurată și repartizată după măsuri concrete, să fie comodă și să corespundă anotimpurilor.

Comunicatul de presă integral al Federației Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” poate fi accesat aici.

Foto simbol