În perioada 7 – 8 iulie 2023, în incinta Institutului Muncii, Organizația Internațională a Muncii (OIM) desfășoară prima parte a atelierului de instruire a membrilor Comisiilor teritoriale pentru consultări și negocieri colective și membrilor supleanți, cu participarea reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova.

Prezent la lucrările atelierului, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a adresat participanților un mesaj de salut în care a subliniat că la nivel național, în relațiile cu partenerii sociali, sindicaliștii au pus accentul pe realizarea și dezvoltarea unui dialog și parteneriat social constructiv și reciproc avantajos.

“La nivel național, depunem eforturi comune pentru a menține și consolida dialogul social între Guvern, sindicate și patronate. Este vorba despre activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, care, în ultima perioadă de timp, se convoacă cu regularitate și în cadrul căreia se discută cele mai stringente probleme aduse pe agendă de partenerii sociali. Iar, activitatea comisiei naționale poate servi un exemplu care trebuie urmat și la alte nivele – cel de ramură și, nemijlocit, la nivel teritorial. Pe calea parteneriatului social, prin consens, pot fi găsite soluții optime pentru a soluționa problemele cu care ne confruntăm”, a specificat președintele CNSM.

În mesajul său, liderul sindical s-a referit la colaborarea cu OIM în ceea ce privește dezvoltarea Parteneriatelor locale de ocupare, desfășurarea mai multor activități de instruire și campaniilor de informare menite să contribuie la dezvoltarea dialogului social la nivel teritorial, și a subliniat deschiderea din partea CNSM în ceea ce privește acordarea suportului necesar pentru negocierea și încheierea convențiilor colective la nivel de teritoriu.

În cadrul atelierului, pe parcursul mai multor sesiuni, cei prezenți vor aborda subiecte legate de dialogul social în standardele internaționale ale muncii, activitatea și rolul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, rolul partenerilor sociali în cadrul mecanismului de dialog social.

De asemenea, împreună cu mai mulți experți, participanții vor aborda tematici precum: aspecte vizând negocierile colective în domeniul salarizării, protecția socială prin prisma parteneriatului social, modalități de formulare și elaborare a politicilor de ocupare, politicile legate de piața muncii din Republica Moldova.

Precizăm că membrii Comisiilor teritoriale pentru consultări și negocieri colective urmează să participe în perioada 14-15 iulie 2023 la un nou atelier organizat de OIM, care urmărește să contribuie la consolidarea capacităților acestor structuri la nivel teritorial.