Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține demersurile autorităților Republicii Moldova cu privire la ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă și este deschisă să ofere suport și expertiză în ceea ce privește identificarea măsurilor de intervenție normativă în vederea alinierii legislației naționale la prevederile Convenției nr. 190.

Despre aceasta a comunicat luni, 26 iunie, Polina Fisticanu, șefa departamentului protecție social-economică al CNSM, în cadrul primei ședințe a Grupului de lucru pentru ratificarea Convenției nr. 190 a OIM, cu participarea partenerilor sociali, deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanților societății civile și ai OIM, experților în domeniul drepturilor muncii din străinătate.

În intervenția sa cu privire la subiectul menționat, Polina Fisticanu, șefa departamentului protecție social-economică al CNSM, a specificat că pe parcursul mai multor ani, din 2019, sindicatele au insistat asupra necesității ratificării Convenției respective și, împreună cu OIM, au fost organizate mai multe consultări cu participarea experților din străinătate pentru a analiza mecanismele care ar contribui la o mai bună aplicare a acestei Convenții importante, în contextul realităților social-economice din Republica Moldova.

Totodată, reprezentanta CNSM în cadrul acestui grup de lucru a precizat că pe lângă ratificarea Convenției va fi necesar de adoptat un set de politici și propuneri de amendare a legislației și crearea unui mecanism eficient de conlucrare dintre partenerii sociali în domeniul dat.

De asemenea, s-a accentuat că este necesar de avut o abordare complexă a chestiunii legate de discriminarea și hărțuire din partea terțelor părți, nu doar în raporturile dintre salariat și angajator ci și chestiuni legate de hărțuirea din partea clienților, pacienților, hărțuirea în sistemul educațional, astfel încât să fie efectuată o analiză detaliată a situației pentru a dezvolta un sistem de apărare a tuturor grupurilor vulnerabile, supuse unor eventuale riscuri la locul de muncă.

În cadrul ședinței, Angela Munteanu-Pojoga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a apreciat implicarea și deschiderea CNSM cu privire la ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

Cei prezenți au discutat pe marginea concluziilor și recomandările obținute în procesul revizuirii evaluării OIM privind conformitatea legislației naționale cu dispozițiile Convenției, realizată prin prisma modificărilor legislative introduse până în prezent.

Amintim că la 4 aprilie curent, în cadrul unei conferințe de presă, pe Platforma Deputatelor a fost inițiat procesul de ratificare de către Parlamentul Republicii Moldova a Convenției OIM nr. 190, prin crearea grupului de lucru și a foii de parcurs. Ulterior, prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a fost creat Grupul de lucru pentru desfășurarea procedurilor aferente ratificării și implementării Convenției date.

Convenția nr. 190 a OIM este un instrument de referință. Este primul standard internațional al muncii care abordează violența și hărțuirea în lumea muncii. Împreună cu Recomandarea nr. 206 a OIM, oferă un cadru comun de acțiune și o oportunitate unică de a modela un viitor al muncii bazat pe justiția socială. Documentele respective au fost adoptate în 2019, în cadrul Conferinței Organizației Internaționale а Muncii, și au fost ratificate până în prezent de 23 de țări.

Ședința grupului de lucru pentru ratificarea Convenției nr. 190 a OIM din 26 iunie 2023 poate fi accesată aici.