Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut miercuri, 3 mai, o întrevedere cu Veronica Sirețeanu, ministra Finanțelor, сu participarea reprezentanților centrelor sindicale național-ramurale și a ministerului, în cadrul căreia sindicaliștii au prezentat un șir de solicitări cu privire la salarizarea angajaților din sfera bugetară, protecția social-economică a populației afectate de multiple crize.

În cadrul întrevederii, sindicaliștii s-au referit la implementarea salariului minim pe țară în sectorul bugetar la nivelul salariului minim în sectorului real, stabilirea unei valori de referință unice pentru toți salariații din sectorul bugetar, urgentarea reevaluării sistemice a funcțiilor din sectorul bugetar pentru a restabili echitatea și eliminarea confuziilor existente la stabilirea claselor de salarizare. În mod special, revizuirea ierarhizări funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe intern, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare.

De asemenea, sindicaliștii au pledat pentru majorarea claselor de salarizare tuturor angajaților din sectorul bugetar și nu fragmentat numai pentru unele categorii de angajați, reintroducerea ajutorului material în conformitate cu prevederile art.165¹ din Codul muncii, conform căreia angajatorul este în drept să acorde anual salariaților ajutor material. Or, odată cu adoptarea Legii nr. 270/2018, angajații sectorului bugetar sunt privați de acest drept.

Un alt subiect abordat de către sindicaliști s-a referit la necesitatea revizuirii Legea 270/218 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat importanța stabilirii salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu pe economie, în conformitate cu prevederile Cartei sociale europene revizuite și Directivei UE privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeană, inclusiv majorarea salariilor pentru angajații din ramura educației și întregul sector bugetar, astfel încât salariul mediu lunar al acestora să fie, cel puțin, la nivelul salariului mediu lunar pe țară.

La rândul său, Veronica Sirețeanu, ministra Finanțelor, a informat despre situația actuală în domeniul politicilor naționale în domeniul finanțelor și a răspuns la întrebările adresate de sindicaliști. Ministra a subliniat importanța dezvoltării unui dialog constructiv, pe platforme comune, în vederea identificării soluțiilor legate de solicitările sindicaliștilor. 

Amintim că în luna februarie curent, CNSM a solicitat intervenția Ministerului Finanțelor în vederea asigurării respectării prevederilor cadrului legal și implementării măsurilor prevăzute de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru toți angajații din sectorul bugetar, prin acordarea alocațiilor necesare în acest sens.