Membrele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au avut marți, 2 mai, o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în cadrul căreia au discutat despre prioritățile în domeniul protecției social-economice a salariatelor, membre de sindicat, și problemele cu care se confruntă femeile sindicaliste din diferite ramuri. La întrevedere a participat conducerea CNSM – Igor Zubcu, președinte, și Lilia Franț, vicepreședintă.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a menționat că asigurarea unui nivel echitabil de salarizare, protecția social-economică adecvată a femeilor prin salarii și pensii decente, accesul populației, inclusiv a femeilor de la sate, la servicii de sănătate de calitate, sunt doar o parte din domeniile care necesită a fi îmbunătățite prin politici și acțiuni concrete la nivel național.

Femeile sindicaliste s-au referit la necesitatea revizuirii Legii nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, asigurarea unor condiții decente de muncă în sectorul bugetar pentru a motiva salariații și a menține specialiștii, stoparea creșterii vârstei de pensionare la femei de la 57 la 63 de ani, o mai bună susținere a femeilor care au născut și îngrijesc copii, acordarea pensiei pentru carieră îndelungată, probleme cu care se confruntă femeile sindicaliste care activează în diverse instituții.

De asemenea, femeile sindicaliste au pledat pentru creșterea nivelului de investiții în sistemul de sănătate pentru a promova modul sănătos de viață, inclusiv în domeniul ce vizează profilaxia bolilor, alocarea de surse suplimentare pentru procurarea vaucerilor de vacanță, personalizarea cel puțin a 30 la sută din impozitele achitate de către angajați în bugetul de asigurări în medicină, întreprinderea mai multor măsuri cu privire la îmbunătățirea calității alimentației populației.

Șeful Executivului s-a referit la eforturile Guvernului Republicii Moldova de a face față crizelor multiple care au afectat populația în ultimii ani și a subliniat necesitatea creșterii nivelului de salarizare, iar pentru aceasta este necesar de dezvoltat economia, prin creșterea nivelului de investiții, crearea noilor locuri de muncă. Totodată, Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, s-a referit la prioritățile Guvernului în domeniul social-economic, dezvoltării administrației publice locale, politicile guvernamentale în domeniul susținerii femeilor.

Tot azi, membrelor Comisiei de Femei a CNSM s-au întrunit în ședință pentru a discuta despre desfășurarea forumului cu genericul „Scopuri comune spre dezvoltarea și prosperarea țării”, care va fi organizat la finele acestei luni, inclusiv diverse chestiuni organizatorice aflate pe agenda femeilor sindicaliste.

Amintim că, Comisia de Femei este o structură a CNSM care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice se sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.

Mai multe fotografii de la întrevederea membrelor Comisiei de Femei a CNSM cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, le puteți accesa pe pagina de Facebook a Confederației aici.