Apelul participanților la mitingul dedicat Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai

Noi, participanții la mitingul dedicat Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, accentuăm importanța și simbolismul Zilei de 1 Mai – ziua în care este celebrată MUNCA.

În această zi, oamenii muncii și mișcarea sindicală, se solidarizează pentru a atrage atenția întregii societăți asupra faptului că drepturile celor care muncesc, care creează plusvaloare și contribuie la dezvoltarea țării – trebuie respectate.

Oamenii muncii merită:

un trai calitativ,

salarii care să le acopere necesitățile proprii și ale familiilor lor,

protecție socială adecvată, justiție și echitate,

condiții inofensive de muncă,

dezvoltare și creștere profesională,

respectarea dreptului de afiliere în sindicate și purtare de negocieri colective,

garantarea dreptului la un loc de muncă decent, aici, la noi în țară.

În ultima perioadă, oamenii muncii, sunt afectați de multiple crize care înrăutățesc viața și capacitatea de a munci productiv – război în țara vecină, criză energetică, creșteri exagerate de prețuri, calamități naturale ș.a. Astfel, un șir de provocări rămân actuale pentru noi, sindicatele, reprezentanți ai salariaților, dar și pentru partenerii noștri sociali.

Totodată, în contextul obținerii de către Moldova a statutului de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, apelăm la Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova să depunem eforturi conjugate pentru:

– stabilirea salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu pe economie, în conformitate cu prevederile Cartei sociale europene revizuite și Directivei UE privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeană;

– majorarea salariilor pentru angajații din ramura educației și întregul sector bugetar, astfel încât salariul mediu lunar al acestora să fie, cel puțin, la nivelul salariului mediu lunar pe țară;

– elaborarea și adoptarea unor programe în domeniul combaterii economiei informale și în domeniul securității și sănătății în muncă;

– perfecționarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii pentru asigurarea unui trai decent al tuturor beneficiarilor de pensii, inclusiv a mecanismului de calculare și stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă;

– elaborarea și adoptarea, cât mai urgentă, a actelor normative necesare pentru implementarea prevederilor Convenției OIM nr.161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională;

– racordarea, cât mai urgentă, a cadrului legal ce vizează activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii la prevederile convențiilor OIM în domeniu;

– promovarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și neadmiterea discriminării pe criterii de gen în sfera muncii;

– excluderea taxei pentru înregistrarea de stat a organizației sindicale pentru obținerea statutului de persoană juridică;

– elaborarea unui mecanism care să prevadă acoperirea cu negocieri colective a circa 80% din salariali, conform prevederilor Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană;

– asigurarea funcționării eficiente a parteneriatului social la nivel național, ramural, teritorial și nivel de unitate economică;

– neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor, garanțiilor și intereselor legale ale salariaților.

Chișinău, 1 mai 2023