Circa 20 de lideri sindicali, reprezentanți ai angajatorilor și reprezentanți ai salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) din cadrul instituțiilor de cultură și educație, au participat în perioada 4-7 aprilie la un curs de instruire în domeniul SSM organizat de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC), în cooperare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Potrivit FSLC, cursul respectiv se înscrie în planul activităților educaționale pentru anul 2023 având drept obiectiv consolidarea capacităților liderilor și activiștilor sindicali în domeniul SSM, întreprinderea măsurilor pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, evaluarea factorilor de risc la locul de muncă, protecția salariaților la locul de muncă, eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă, monitorizarea respectării legislației în vigoare în domeniul SSM.

Nicolae Garaz, președintele FSLC, a subliniat că o muncă decentă presupune siguranța muncii, respectiv securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important în activitatea tuturor organizațiilor membre ale federației.

Formatorul cursului, Alexandru Pascari, specialist în cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a CNSM, a comunicat celor prezenți despre necesitatea respectării cerințelor în domeniul SSM, desfășurării activităților corespunzătoare de prevenire a accidentelor de muncă și de organizare a proceselor de muncă din cultură și educație.

În cadrul activității, au fost abordate cele mai importante aspecte privind SSM: noile reglementări și cerințe minime în domeniu; obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor; instruirea salariaților în domeniul SSM; examenul medical; acordarea primului ajutor medical; utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective; răspunderea pentru încălcarea actelor normative.

În urma participării la acest curs, formabilii au obținut un șir de competențe: cunoașterea elementelor sistemului de SSM și evaluare a riscurilor la nivel de unitate; organizarea și desfășurarea activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenirea riscurilor profesionale; organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM; aplicarea instrumentelor privind informarea, consultarea lucrătorilor în domeniul SSM.

Totodată, cursanții au primit un set de documente normative în domeniul SSM care le vor fi de ajutor în activitate.