În contextul politicilor de digitalizare a activității mișcării sindicale din Republica Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a lansat o nouă versiune, modernizată, a paginii web www.sindicate.md, în corespundere cu noile cerințe din domeniul tehnologiei informației și cu așteptările utilizatorilor.

Pagina web are un nou design, iar conținutul a fost reactualizat și restructurat astfel încât informația să fie cât mai accesibilă. Noua pagină web a CNSM are o structură optimizată și un design prietenos, ușor de navigat, este mai facilă din punct de vedere al căutării informațiilor.

Având în vedere că utilizarea de dispozitive mobile este în creștere, noua pagină web a CNSM este adaptată la diferite rezoluții și poate fi accesată de pe diferite dispozitive de ultimă generație.

Implementarea noii versiuni a paginii-web a CNSM are drept scop facilitarea unei interacțiuni rapide a membrilor de sindicat cu CNSM, prin prisma furnizării informației într-un format atractiv, comod de utilizat în navigare, ușor de distribuit prin intermediul rețelelor sociale.

Pagina web conține informații detaliate despre CNSM, organigrama instituției, informații despre conducerea CNSM, structuri ale CNSM, informații despre fiecare centru sindical național-ramural, agenda principalelor evenimente și informații de contact.

La rubrica Documente, utilizatorii pot găsi un șir de acte regulatorii interne, acte normative, declarații, ghiduri, studii și materiale informative, actualizate, utile în activitatea membrilor de sindicat și organizațiilor sindicale primare.  

La rubrica Servicii, utilizatorii pot găsi ușor informații despre serviciile de care pot beneficia în cadrul Institutului Muncii, informații despre serviciile oferite în cadrul stațiunilor balneare gestionate de CNSM, serviciile de care pot beneficia prin intermediul Laboratorului Controlul Factorilor de Risc.

La rubrica Noutăți, sunt publicate știri și comunicate de presă despre activitatea CNSM și a centrelor sindicale national-ramurale, prezentate într-un nou format, operativ, pentru a răspunde necesităților informaționale ale utilizatorilor și tuturor celor care vor să cunoască mai multe informații despre activitatea mișcării sindicale.

De asemenea, pagina web conține informații despre cum să devii membru de sindicat și care sunt pașii pentru a crea o organizație sindicală. Pentru a facilita procesul de creare al organizațiilor sindicale primare, CNSM a elaborat un set de documente–model care pot fi utilizate în acest proces.

Totodată, noua pagină web a CNSM conține informații utile legate de dreptul muncii, venituri salariale, protecția socială a membrilor de sindicat, securitate și sănătate în muncă.

În același timp, utilizatorii pot descărca aplicația mobilă „Drepturile salariaților”, prima de acest fel în Republica Moldova, elaborată de CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. Aplicația are scopul de a servi ca un suport adițional în asigurarea și promovarea drepturilor și garanțiilor în domeniul muncii și a altor drepturi nemijlocit legate de muncă.

Actualmente pagina web este disponibilă în limba română, iar în scurt timp va putea fi accesată și în limbile rusă și engleză, fapt ce va permite furnizarea informației către diferite grupuri țintă de utilizatori – sindicaliști, parteneri, mass-media, instituții internaționale, vorbitori de 3 limbi diferite.

Pentru a continua procesul de optimizare și îmbunătățire a paginii web conform cerințelor și doleanțelor utilizatorilor, vă rugăm să ne expediați sugestiile, părerile și opiniile Dvs. la adresa de email press@cnsm.md.

Pentru a fi la curent cu activitatea CNSM, ne puteți urmări pe rețelele sociale și să vă abonați la Newsletter-ul sindical.