Angajatorul este obligat: să asigure lucrătorii cu echipamente de lucru neprimejdioase; să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie; să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie nou în cazul degradării acestuia sau în cazul pierderii calităţilor de protecţie.