Salariul se plătește periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului sau se transferă la contul acestuia, deschis la prestatorul de servicii de plată, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar:

  • nu mai rar decât de două ori pe lună pentru salariații remunerați pe unitate de timp sau în acord;
  • nu mai rar decât o dată pe lună pentru salariații remunerați în baza salariilor lunare ale funcției.

Plata salariului pentru o lucrare ocazională, care durează mai puțin de 2 săptămâni, se efectuează imediat după executarea acesteia.