Are dreptul la pensie de dizabilitate persoana asigurată căreia, în urma expertizării de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, i s-a stabilit dizabilitate din cauza:

  • a) unei afecţiuni generale;
  • b) unui accident de muncă;
  • c) unei boli profesionale.

Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate accentuată sau medie, cauzată de o afecțiune generală beneficiază de o pensie de dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării dizabilității, conform tabelului.

Vîrsta la data constatării dizabilității Stagiul de cotizare (ani)
Pînă la 23 de ani 2
23–29 de ani 4
29–33 de ani 7
33–37 de ani 10
37–41 de ani 13
Peste 41 de ani 15

 

Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate severă, cauzată de o afecțiune generală, beneficiază de o pensie de dizabilitate în raport cu stagiul de cotizare efectiv realizat, dar a cărui durată este de cel puțin 2 ani.

Pensia de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare

Cuantumul pensiei de dizabilitate se calculează în raport cu gradul de dizabilitate conform următoarelor formule: Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate

 

Pensia de dizabilitate, în raport cu gradul de dizabilitate, se calculează după formulele:

 

pentru dizabilitate:

severă:

Tt

P = 0,42 * Vav + ––––––– * Vav  * 0,1;

Tmax

accentuată:

 

Tt

P = 0,35 * Vav  + ––––––– * Vav  * 0,1;

Tmax

 

medie:

Tt

P = 0,20 * Vav  + ––––––– * Vav  * 0,1,

Tmax

 

unde:

  • P – cuantumul pensiei;
  • Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;
  • Tt – stagiul total de cotizare realizat;
  • Tmax – stagiul de cotizare maxim potențial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare, dar nu mai mare de 40 de ani.

În cazul în care cuantumul pensiei de dizabilitate calculat în funcție de gradul de dizabilitate este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilite de legisație se acordă pensia minimă respectivă.

În cazul încadrării în alt grad de dizabilitate, cuantumul pensiei se determină din venitul mediu lunar asigurat luat în considerare la stabilirea iniţială a pensiei, ţinîndu-se cont de toate indexările (recalculările) efectuate anterior încadrării în alt grad de dizabilitate.

Plata pensiei de dizabilitate persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 2 5% din pensia stabilită.